Sudionik traži pomoć

Ova je značajka podržana na Webex Meetings. U aplikaciji Webex ova je značajka dostupna na našoj platformi za sastanke koja je spremna za Video Mesh.

Kada se pojavi poruka, kliknite Pridruži se sesiji da biste se odmah pridružili sesiji prekida.

Pridruži se sesiji

Da biste se kasnije pridružili sesiji, kliknite Pridruži se kasnije.

Kada budete spremni pridružiti se sesiji prekida, kliknite Pridruži se pokraj naziva sesije prekida na kartici Prijelom sesija na ploči Sudionici.

Pridruži se sesiji rasprave u skupinama

Na kartici Prijelom sesija pojavljuje se pokraj imena Zatražena pomoć sudionika koji je zatražio pomoć.

Ako je sesija prekida Zatražena pomoć sažeta, pojavljuje se pokraj naziva sesije prekida.

Naziv sesije rasprave u skupinama

Kada se pojavi poruka, dodirnite Pridruži se sesiji ili se pridruži sesiji da biste se odmah pridružili sesiji prekida.

Pridruži se sesiji

Da biste se kasnije pridružili sesiji, dodirnite Kasnije ili Odustani.

Kada budete spremni pridružiti se sesiji prekida, dodirnite Pridruži se pokraj naziva sesije prekida na kartici Sesija prekida na ploči Sudionici.

Ako koristite iPad, na kartici Prijelomna Zatražena pomoć sesija pojavljuje se pokraj imena sudionika koji je zatražio pomoć.

Ako je sesija prekida Zatražena pomoć sažeta, pojavljuje se pokraj naziva sesije prekida.