Deltagare ber om hjälp

Den här funktionen stöds i Webex Meetings. I Webex-appen är den här funktionen tillgänglig på vår videonätsförberedda mötesplattform.

När meddelandet visas klickar du på Delta i session för att delta privat möte omedelbart.

Anslut till session

Om du vill delta i sessionen senare klickar du på Delta senare.

När du är redo att delta i privat möte, klicka på Delta bredvid namnet på privat möte i fliken Breakout sessions i deltagarpanelen.

Delta i privat möte

På fliken Breakout sessions visas bredvid namnet på den deltagare som bad om Be om hjälp hjälp.

Om privat möte är komprimerad, Be om hjälp visas bredvid namnet på privat möte.

Namn på privat möte

När meddelandet visas trycker du på Delta eller Delta i session för att delta privat möte omedelbart.

Delta i session

Om du vill delta i sessionen senare trycker du på Senare eller Avbryt .

När du är redo att delta i privat möte, trycker du på Delta intill namnet på privat möte på fliken Breakout Session (Deltagare).

Om du använder en iPad visas fliken Breakout Session bredvid namnet på deltagaren som bad om Be om hjälp hjälp.

Om privat möte är komprimerad, Be om hjälp visas bredvid namnet på privat möte.