Deltagare ber om hjälp

Breakoutmöten är tillgängliga på WBS40.9 och senare webbplatser. Mer information om vilken version Webex Meetings du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer.

När meddelandet visas klickar du på Delta i session för att delta privat möte omedelbart.

Anslut till session

Om du vill delta i sessionen senare klickar du på Delta senare.

När du är redo att delta i privat möte, klicka på Delta bredvid namnet på privat möte i fliken Breakout sessions i deltagarpanelen.

Delta i privat möte

På fliken Breakout sessions visas bredvid namnet på den deltagare som bad om Be om hjälp hjälp.

Om privat möte är komprimerad, Be om hjälp visas bredvid namnet på privat möte.

Namn på privat möte

När meddelandet visas trycker du på Delta i session för att delta privat möte omedelbart.

Delta i session

Om du vill delta i sessionen senare trycker du på Senare.

När du är redo att delta i privat möte, trycker du på Delta intill namnet på privat möte på fliken Breakout Session (Deltagare).

På fliken Breakout Session visas bredvid namnet på den deltagare som bad om Be om hjälp hjälp.

Om privat möte är komprimerad, Be om hjälp visas bredvid namnet på privat möte.