Účastník žádá o pomoc

Breakout sessions are available on WBS40.9 and later sites. WBS41.9 and Room OS 10 are required on devices in order to use breakout sessions. Informace o tom, kterou verzi schůzek používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Když se zpráva zobrazí, klikněte na Připojit se k relaci a okamžitě se připojte k breakout session.

Připojit se k relaci

Pokud se chcete k relaci připojit později, klikněte na Připojit se později.

Až budete připraveni připojit se k breakoutové relaci, klikněte na Připojit se vedle názvu breakout session na kartě Breakout sessions na panelu Účastníci.

Připojit se ke schůzce ve skupině

Na kartě Breakout sessions se zobrazí vedle jména Požadovaná pomoc účastníka, který požádal o pomoc.

Pokud je relace přerušení sbalena, Požadovaná pomoc zobrazí se vedle názvu relace přerušení.

Název schůzky ve skupině

Když se zpráva zobrazí, klepněte na Připojit se nebo Připojit se k relaci a okamžitě se připojte k breakout session.

Připojit se ke schůzce

Pokud se chcete k relaci připojit později, klepněte na Později nebo Zrušit .

Až budete připraveni připojit se k breakout session, klepněte na tlačítko Připojit se vedle názvu relace přerušení nakartě Breakout Session na panelu Účastníci.

Pokud používáte iPad, na kartě Breakout Session se vedle jména Požadovaná pomoc účastníka, který požádal o pomoc, zobrazí.

Pokud je relace přerušení sbalena, Požadovaná pomoc zobrazí se vedle názvu relace přerušení.