En deltaker ber om hjelp

Denne funksjonen støttes på Webex Meetings. I Webex-appen er denne funksjonen tilgjengelig på møteplattformen vår for Webex Suite.

Når meldingen vises, klikker du på Bli med på økten for å bli med i separatøkt umiddelbart.

Bli med i økt

Hvis du vil bli med i økten senere, klikker du på Bli med senere .

Når du er klar til å bli med i separatøkt, klikker du på Bli med ved siden av navnet på separatøkt i Separatøkter -fanen i Deltakere panel.

Bli med i separatøkt

I Separatøkter fane,Ba om hjelp vises ved siden av navnet på deltakeren som ba om hjelp.

Hvis separatøkt er skjult,Ba om hjelp vises ved siden av navnet på separatøkt.

Navn på separatøkt

Når meldingen vises, trykker du på Bli med eller Bli med i økten for å bli med i separatøkt umiddelbart.

Bli med økt

Hvis du vil bli med i økten senere, trykker du på Senere eller Avbryt .

Når du er klar til å bli med i separatøkt, trykker du på Bli med ved siden av navnet på separatøkt på Separatøkt -fanen i Deltakere panel.

Hvis du bruker en iPad, kan du på Separatøkt fane,Ba om hjelp vises ved siden av navnet på deltakeren som ba om hjelp.

Hvis separatøkt er skjult,Ba om hjelp vises ved siden av navnet på separatøkt.