En deltaker ber om hjelp

Denne funksjonen støttes på Webex Meetings.På Webex App er denne funksjonen tilgjengelig på møteplattformer som støtter Edge Video Mesh.

1

Når meldingen vises, klikker du på Bli med i økt for å bli med i breakout-økten umiddelbart.

Bli med i økt

Hvis du vil bli med i økten senere, klikker du Bli med senere.

Når du er klar til å bli med i breakout-økten, klikker du på Bli med ved siden av navnet på breakout-økten i kategorien Breakout-økter i Deltakere-panelet .

Bli med i separatøkt

I kategorien Utbryterøkter Ba om hjelp vises ved siden av navnet på deltakeren som ba om hjelp.

Hvis breakout-økten er skjult, Ba om hjelp vises ved siden av navnet på breakout-økten.

Navn på separatøkt
1

Når meldingen vises, trykker du på Bli med eller Bli med i økt for å bli med i breakout-økten umiddelbart.

Bli med økt

Hvis du vil bli med i økten senere, trykker du på Senere eller Avbryt.

Når du er klar til å bli med i breakout-økten, trykker du på Bli med ved siden av navnet på breakout-økten på fanen Breakout Session i Deltakere-panelet .

Hvis du bruker en iPad, vises navnet på deltakeren som ba om hjelp, på Breakout Session-fanen . Ba om hjelp

Hvis breakout-økten er skjult, Ba om hjelp vises ved siden av navnet på breakout-økten.