Učesnik traži pomoć

Ova funkcija je podržana na Webex Meetings. U Webex aplikaciji, ova funkcija je dostupna na platformi za sastanke spremno za Video Mesh.

Kada se poruka pojavi, kliknite na dugme "Pridruži sesiji" da biste se odmah pridružili sesiji prekida.

Pridruživanje sesiji

Da biste se kasnije pridružili sesiji, kliknite na dugme "Pridruži se kasnije".

Kada budete spremni da se pridružite sesiji prekida, kliknite na dugme "Pridruži se" pored imena sesije prekida na kartici "Sesije prekida" na panelu učesnika.

Pridružite se sesiji za manju grupu učesnika

Na kartici "Sesije Zatražena pomoć prekidanja" pojavljuje se pored imena učesnika koji je zatražio pomoć.

Ako je sesija prekida skupljena, Zatražena pomoć pojavljuje se pored imena sesije prekida.

Ime sesije za manju grupu učesnika

Kada se poruka pojavi, dodirnite pridruživanje ili pridruživanje sesiji da biste se odmah pridružili sesiji prekida.

Pridružite se sesiji

Da biste se kasnije pridružili sesiji, dodirnite kasnije ili Otkaži.

Kada budete spremni da se pridružite sesiji prekida, dodirnite Pridruži se pored imena sesije prekida na kartici "Sesija prekida" na panelu učesnika.

Ako koristite iPad, na kartici "Sesija prekidanja" Zatražena pomoć pojavljuje se pored imena učesnika koji je zatražio pomoć.

Ako je sesija prekida skupljena, Zatražena pomoć pojavljuje se pored imena sesije prekida.