Webex SSO lozinke iz aktivnog direktorija (AD) nisu sinkronizirane sa zajedničkim identitetom (CI)

Webex SSO lozinke iz Active Directory (AD) nisu sinkronizirane s Common Identity (CI).

Webex SSO lozinke iz AD-a nisu sinkronizirane s CI s Directory Connectorom.

Korisnički računi sinkronizirani s imeničkim konektorom ne rade s zajedničkim identitetom.

Zajednički Identitetski računi nisu sinkronizirani s Webex SSO Active Directory korisnicima.

Lozinke aktivnog direktorija (AD) nisu sinkronizirane na Webex ili Common Identity (CI), samo su informacije o računu kao što su adrese e-pošte i druge opcije konfigurirane u Directory Connector sinkronizirane na Webex ili Common Identity (CI).Da biste koristili vjerodajnice AD-a s Webexom, preporučujemo korištenje jedinstveno prijavljenog (SSO) davatelja identiteta (IdP) kao što su usluge aktivnog imenika (ADFS).

Je li taj članak bio koristan?