Webex SSO-lösenord från Active Directory (AD) är inte synkroniserade med Common Identity (CI)

Webex SSO-lösenord från Active Directory (AD) är inte synkroniserade med Common Identity (CI).

Webex SSO-lösenord från AD är inte synkroniserade med CI med Kataloganslutning.

Användarkonton som synkroniseras med Kataloganslutning fungerar inte med Common Identity.

Common Identity konton synkroniseras inte med Webex-SSO Active Directory användare.

Active Directory (AD)-lösenord synkroniseras inte med Webex eller Common Identity (CI), endast kontoinformation som e-postadresser och andra alternativ som konfigureras i Kataloganslutning synkroniseras med Webex eller Common Identity (CI).För att använda AD-inloggningsuppgifter med Webex rekommenderar vi att du använder ett single sign-On (SSO) identitetsleverantör (IdP), till exempel Active Directory Federation Services (ADFS).

Var den här artikeln användbar?