Webex SSO-lösenord från Active Directory (AD) är inte synkroniserade med Common Identity (CI)

Webex SSO-lösenord från Active Directory (AD) är inte synkroniserade med Common Identity (CI).

Webex SSO lösenord från AD är inte synkroniserade med CI med Kataloganslutning.

Användarkonton som synkroniseras med Kataloganslutning fungerar inte med Common Identity.

Common Identity konton synkroniseras inte med Webex-SSO Active Directory användare.

Active Directory (AD)-lösenord synkroniseras inte med Webex eller Common Identity (CI), endast kontoinformation som e-postadresser och andra alternativ som konfigureras i Kataloganslutning synkroniseras med Webex eller Common Identity (CI). För att använda AD-inloggningsuppgifter med Webex rekommenderar vi att du använder ett single sign-On (SSO) identitetsleverantör (IdP), till exempel Active Directory Federation Services (ADFS).

Var den här artikeln användbar?