Webex SSO lozinke iz aktivnog direktorijuma (AD) nisu sinhronizovane sa zajedničkim identitetom (CI)

Webex SSO lozinke iz Active Directory (AD) nisu sinhronizovane sa Common Identity (CI).

Webex SSO lozinke iz AD nisu sinhronizovane sa CI sa Directory Connector.

Korisnički nalozi sinhronizovani sa konektorom direktorijuma ne rade sa zajedničkim identitetom.

Nalozi zajedničkog identiteta nisu sinhronizovani sa Webex SSO aktivnim korisnicima direktorijuma.

Lozinke aktivnog direktorijuma (AD) nisu sinhronizovane sa Vebeksom ili zajedničkim identitetom (CI), samo su informacije o nalogu kao što su adrese e-pošte i druge opcije konfigurisane u konektoru direktorijuma sinhronizovane sa Vebeksom ili zajedničkim identitetom (CI).Da biste koristili AD akreditive sa Webex-om, preporučujemo korišćenje jedinstvenog provajdera za prijavljivanje (SSO) identiteta (IdP) kao što su Active Directory Federation Services (ADFS).

Da li je ovaj članak bio koristan?