Webex SSO lozinke iz aktivnog direktorijuma (AD) nisu sinhronizovane sa zajedničkim identitetom (CI)

Webex SSO lozinke iz aktivnog direktorijuma (AD) se ne sinhronizuju sa zajedničkim identitetom (CI).

Webex SSO lozinke sa AD-a se ne sinhronizuju sa CI konektorom direktorijuma.

Korisnički nalozi sinhronizovani sa linijom spajanja direktorijuma ne funkcionišu sa zajedničkim identitetom.

Uobičajeni nalozi identiteta se ne sinhronizuju sa korisnicima Webex SSO aktivnog direktorijuma.

Lozinke aktivnog direktorijuma (AD) se ne sinhronizuju sa Webex ili Common Identity (CI), samo informacije o nalogu kao što su e-adrese i druge opcije konfigurisane u direktorijumu Connector sinhronizuju se sa Webex ili Common Identity (CI). Da biste koristili AD akreditive sa Webex-om, preporučujemo da koristite jedinstveni dobavljač identiteta za prijavljivanje (IDP) kao što su Usluge federacije aktivnog direktorijuma (ADFS).

Da li je ovaj članak bio koristan?