Hasła Webex SSO z Active Directory (AD) nie są synchronizowane z Common Identity (CI)

Hasła Webex SSO z Active Directory (AD) nie są synchronizowane z Common Identity (CI).

Hasła Webex SSO z AD nie są synchronizowane z CI z Directory Connector.

Konta użytkowników zsynchronizowane z Directory Connector nie działają z Common Identity.

Konta Common Identity nie są synchronizowane z użytkownikami Webex SSO Active Directory.

Hasła Active Directory (AD) nie są synchronizowane z Webex ani Common Identity (CI), tylko informacje o kontach, takie jak adresy e-mail i inne opcje skonfigurowane w Directory Connector, są synchronizowane z Webex lub Common Identity (CI).Aby używać poświadczeń AD z Webex, zalecamy korzystanie z dostawcy tożsamości (IdP) z logowaniem jednokrotnym (SSO), takiego jak Active Directory Federation Services (ADFS).

Czy ten artykuł był pomocny?