Hasła logowania jednokrotnego Webex z usługi Active Directory (AD) nie są zsynchronizowane ze wspólną tożsamością (CI)

Hasła logowania jednokrotnego Webex z usługi Active Directory (AD) nie są synchronizowane ze wspólną tożsamością (CI).

Hasła logowania jednokrotnego Webex z usługi AD nie są synchronizowane z CI z Directory Connector.

Konta użytkowników zsynchronizowane z Łącznikiem katalogów nie działają ze wspólną tożsamością.

Wspólne konta tożsamości nie są synchronizowane z użytkownikami usługi Active Directory logowania jednokrotnego Webex.

Hasła usługi Active Directory (AD) nie są synchronizowane z Webex ani Common Identity (CI), tylko informacje o koncie, takie jak adresy e-mail, i inne opcje skonfigurowane w Directory Connector są synchronizowane z Webex lub Common Identity (CI). Aby używać poświadczeń usługi AD z usługą Webex, zalecamy użycie dostawcy tożsamości logowania jednokrotnego (IdP), takiego jak usługi federacyjne Active Directory (ADFS).

Czy ten artykuł był pomocny?