Prilikom pokretanja sastanka na Macu ili uključivanja u sastanak na Macu potreban je cisco webex dodatak

Prilikom pokretanja sastanka na Macu ili uključivanja u sastanak na Macu potreban je Cisco Webex dodatak.

Kako instalirati softver Webex Meeting na Mac?

Safari ili Firefox prikazuje poruku obaveznog dodatka Cisco Webex prilikom pridruživanja s Maca.

Pogreška: "Usluga nije dostupna" prilikom uključivanja u sastanak osobne sobe s Maca na Safariju ili Firefoxu.


Otopina:

Slijedite korake u nastavku da biste instalirali softver Webex Meetings na Mac:

  1. Na stranici Obavezni dodatak Cisco Webex kliknite gumb Preuzmi i instaliraj dodatak.

  2. Dvokliknite datoteku Cisco_Webex_Add-On.dmg koja je upravo preuzeta.

  3. Dvokliknite datoteku Add-On.App Install Cisco Webex.

  4. Kliknite gumb Otvori.

  5. Kliknite gumb Instaliraj.    Nakon nekoliko trenutaka pojavit će se prozor sastanka Webexa. Ako se problem nastavi pojavljivati, slijedite dodatne korake u nastavku:
  6. U pregledniku Safari otvorite Preference > Security , azatim potvrdite okvir Dopusti dodatke.
  7. Izađite iz preglednika i ponovno ga pokrenite da bi promjene stupile na snagu.
Je li taj članak bio koristan?