Kliknite Mogućnosti zvuka, zatim Promjenazvuka , a potom odaberite mogućnost koju želite koristiti.

Ovisno o vrsti sastanka, možda nećete vidjeti svaku mogućnost.

  • Korištenje zvuka računala– kliknite Prekidač da biste povezali zvuk s računalom. Ova opcija pruža najvišu kvalitetu zvuka za najsnažnije iskustvo sastanka.
  • Nazovite me na– unesite telefonski broj i kliknite Zamijeni da bi vas sastanak nazvao. Povezivanje sa sastankom putem telefona daje vam slobodu kretanja dok još uvijek možete sudjelovati u raspravi o sastanku.
  • Poziv– kliknite Prikaz da biste vidjeli telefonski broj i pristupni kôd da biste povezali zvuk na telefonu. Slično kao i nazovite mena , poziv u omogućuje vam da se javite na sastanak kada ste spremni da se pridruže.