Izaberite stavku Opcijezvuka , izaberite stavkuPromeni zvuk, a zatim odaberite opciju koju želite da koristite.

U zavisnosti od tipa sastanka, možda nećete videti svaku opciju.

  • Koristite zvuk računara– Kliknite na dugme "Prebaci se" da biste povezali zvuk pomoću računara. Ova opcija vam pruža najviši kvalitet zvuka za najsnažniji doživljaj sastanka.
  • Pozovite me na– Unesite broj telefona i kliknite na dugme "Prebaci se" da bi vas sastanak pozvao. Povezivanje sa sastankom na telefonu vam daje slobodu da se krećete dok još uvek možete da učestvujete u diskusiji o sastanku.
  • Pozovite –Kliknite na dugme "Prikaži" da biste videli broj telefona i pristupni kôd za povezivanje zvuka na telefonu. Slično kao što je poziv napoziv, omogućava ti da pozoveš sastanak kad budeš spreman da se pridružiš.

1

Dodirnite još opcijaJoš opcija > Promenite audio vezu.

2

Dodirnite audio opciju koju želite da koristite:

  • Koristite Internet za zvuk– Koristite telefon sa bubnim opnama ili na spikerfonu.
  • Pozovite me– Unesite ili izaberite broj koji želite da sastanak pozove.
  • Pozovite– Pozovite sa telefona. Lista globalnih brojeva poziva dostupna je nakon što se pridružite sastanku. Zanemite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Morate uneti ove brojeve da biste se pridružili sastanku.

    Izaberite jedan od raspoloživih brojeva za pridruživanje sastanku i kada budete upitani unesite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Ako nemate ID učesnika, pritisnite # da sačekate u holu dok vas neko na sastanku ne pusti unutra.

  • Ne povezujzvuk – Nećete čuti nikakav zvuk na sastanku preko telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sali za sastanke, ali želite da koristite telefon za deljenje sadržaja na sastanku.