Kliknij w Opcje audio, kliknij w Przełącz dźwięk , a następnie wybierzopcję, której chcesz użyć.

W zależności od typu spotkania może nie być widoczna każda opcja.

  • Użyj dźwięku komputera— kliknij przycisk Przełącz, aby podłączyć dźwięk za pomocą komputera. Ta opcja zapewnia najwyższą jakość dźwięku, zapewniając najbardziej niezawodne wrażenia podczas spotkania.
  • Zadzwoń do mnie podnumer — wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Przełącz, aby spotkanie do Ciebie zadzwoniło. Połączenie ze spotkaniem w telefonie daje swobodę poruszania się, a jednocześnie możliwość uczestniczenia w dyskusji na spotkaniu.
  • Zadzwoń— kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić numer telefonu i kod dostępu do połączenia dźwięku w telefonie. Podobnie jak w przypadku opcji Zadzwoń do mnie pod numer , połączenie umożliwia nawiązanie połączenia zespotkaniem, gdy będziesz gotowy do dołączenia.

1

Stuknij pozycję Więcej opcjiWięcej opcji > Zmień połączenie audio .

2

Stuknij opcję audio, której chcesz użyć:

  • Korzystanie z Internetu dla audio— używaj telefonu z wkładkami dousznymi lub głośnomówiącym.
  • Zadzwońdo mnie — wprowadź lub wybierz numer, pod który ma zadzwonić spotkanie.
  • Zadzwoń— umożliwia nawiązanie połączenia telefonicznego z telefonu. Lista globalnych numerów połączeń jest dostępna po dołączeniu do spotkania. Zanotuj kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Aby dołączyć do spotkania, należy wprowadzić te numery.

    Wybierz jeden z dostępnych numerów, aby dołączyć do spotkania, a po wyświetleniu monitu wprowadź kod dostępu lub numer spotkania oraz identyfikator uczestnika. Jeśli nie masz identyfikatora uczestnika, naciśnij przycisk #, aby poczekać w poczekalni, aż ktoś ze spotkania Cię wpuści.

  • Nie podłączaj dźwięku— nie usłyszysz żadnego dźwięku podczas spotkania za pośrednictwem telefonu. Użyj tej opcji, jeśli jesteś w sali konferencyjnej, ale chcesz udostępnić zawartość spotkania za pomocą telefonu.