Klikněte na Volbyzvuku , potom na Přepnout zvuka vyberte volbu, kterou chcete použít.

V závislosti na typu schůzky se nemusí zobrazit všechny možnosti.

  • Použití zvuku počítače– Kliknutím na Přepínač připojíte zvuk pomocí počítače. Tato možnost poskytuje nejvyšší kvalitu zvuku pro nejrobustnější zážitek ze schůzky.
  • Zavolejte mi na– Zadejte telefonní číslo a kliknutím na Přepnout vám schůzka zavolá. Připojení ke schůzce na telefonu vám dává svobodu pohybu a zároveň se můžete účastnit diskuse o schůzce.
  • Volat – Kliknutím na Zobrazit zobrazíte telefonní číslo a přístupový kód pro připojení zvuku k telefonu. Podobně jako zavolejte mi na, volání vám umožní zavolat na schůzku, když jste připraveni se připojit.

1

Klepněte na Další možnostiDalší možnosti > Změnit připojení zvuku.

2

Klepněte na možnost zvuku, kterou chcete použít:

  • Použít internet pro zvuk– Používejte telefon se sluchátky nebo s hlasitým odposlechem.
  • Zavolejte mi– Zadejte nebo vyberte číslo, na které má schůzka volat.
  • Zavolat– Vytočte z telefonu. Seznam globálních čísel pro přímé volání je dostupný po připojení ke schůzce. Poznamenejte si přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Chcete-li se připojit ke schůzce, musíte tato čísla zadat.

    Vyberte jedno z dostupných čísel pro připojení ke schůzce a po zobrazení výzvy zadejte přístupový kód nebo číslo schůzky a ID účastníka. Pokud nemáte ID účastníka, stiskněte # a počkejte v předsálí, dokud vás někdo ze schůzky nepustí dovnitř.

  • Nepřipojovat zvuk– Během schůzky neuslyšíte prostřednictvím telefonu žádný zvuk. Tuto možnost použijte, pokud jste v zasedací místnosti, ale chcete ke sdílení obsahu schůzky použít telefon.