Klikk på Lydalternativer, klikk på Bytt lyd, og velg deretter alternativet du vil bruke.

Avhengig av møtetypen ser du kanskje ikke alle alternativene.

  • Bruk datamaskinlyd–Klikk på Bytt for å koble til lyd ved hjelp av datamaskinen. Dette alternativet gir deg den beste lydkvaliteten for den mest robuste møteopplevelsen.
  • Ring meg på–Skriv inn et telefonnummer, og klikk på Bytt for å få møtet til å ringe deg. Hvis du kobler til møtet på telefonen, kan du bevege deg rundt samtidig som du kan delta i møtediskusjonen.
  • Ring inn–Klikk på Vis for å se et telefonnummer og en tilgangskode for å koble til lyd på telefonen. På samme måte som Ring meg på, kan du ringe inn til møtet når du er klar til å bli med.

1

Tapp Flere alternativer > EndreFlere alternativerlydtilkobling.

2

Trykk på lydalternativet du vil bruke:

  • Bruk internett for lyd – Bruk telefonen med ørepropper eller på høyttalertelefonen.
  • Ring meg– Skriv inn eller velg nummeret du vil at møtet skal ringe.
  • Ring inn – Ring inn fra telefonen. En liste over globale innringingsnumre er tilgjengelig etter at du har blitt med i møtet. Noter tilgangskoden eller møtenummeret og deltaker-ID-en. Du må angi disse numrene for å bli med i møtet.

    Velg et av de tilgjengelige numrene for å bli med i møtet, og skriv inn tilgangskoden eller møtenummer og deltaker-ID når du blir bedt om det. Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.

  • Ikke koble til lyd – Du hører ikke lyd i møtet via telefonen. Bruk dette alternativet hvis du er i møterommet, men vil bruke telefonen til å dele innhold i møtet.