Klikk, og klikk deretter Bytt lyd . Velg alternativet du vil bruke.

Avhengig av møte-, nettseminar- eller hendelsestype, kan det hende du ikke ser alle alternativene.

 • Bruk datamaskinlyd–Klikk på Bytt for å koble til lyd ved hjelp av datamaskinen. Dette alternativet gir deg den beste lydkvaliteten for den mest robuste møteopplevelsen.
 • Ring meg på – Skriv inn et telefonnummer , og klikk på Bytt for å få møtet, nettseminaret eller hendelsen til å ringe deg. Ved å koble til på telefonen får du frihet til å bevege deg rundt samtidig som du kan delta i diskusjoner.
 • Ring inn – Klikk på Vis for å se et telefonnummer og en tilgangskode for å koble til lyd på telefonen. Noter tilgangskoden eller møtenummeret og deltaker-ID-en. Du må skrive inn disse numrene for å bli med i møtet.

  Velg et av de tilgjengelige numrene for å bli med i møtet, og skriv inn tilgangskoden eller møtenummer og deltaker-ID når du blir bedt om det. Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.


   

  Deltaker-ID-en din kobler navnet ditt i møtet til lyden din. Hvis du ikke skriver inn deltaker-ID-en din, vises lydtilkoblingen som en innringingsbruker i deltakerlisten, atskilt fra navnet ditt, og du kan ikke kontrollere lyden fra programmet.

1

Trykk på Flere alternativerMore options > Endre lydtilkoblingen .

2

Trykk på lydalternativet du vil bruke:

 • Bruk internett for lyd – Bruk telefonen med ørepropper eller på høyttalertelefonen.
 • Ring meg – Skriv inn eller velg nummeret du vil at møtet, nettseminaret eller hendelsen skal ringe til.
 • Ring inn – ring inn fra telefonen. En liste over globale innringingsnumre er tilgjengelig etter at du har blitt med i møtet. Noter tilgangskoden eller møtenummeret og deltaker-ID-en. Du må angi disse numrene for å bli med i møtet.

  Velg et av de tilgjengelige numrene for å bli med i møtet, og skriv inn tilgangskoden eller møtenummer og deltaker-ID når du blir bedt om det. Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.


   

  Deltaker-ID-en din kobler navnet ditt i møtet til lyden din. Hvis du ikke skriver inn deltaker-ID-en din, vises lydtilkoblingen som en innringingsbruker i deltakerlisten, atskilt fra navnet ditt, og du kan ikke kontrollere lyden fra programmet.

 • Ikke koble til lyd – Du hører ikke lyd gjennom telefonen. Bruk dette alternativet hvis du er i møterommet, men vil bruke telefonen til å dele innhold i møtet.