1

Prijavite se na Webex administraciju web- mjesta i idite na Konfiguracija > Uobičajene postavke web- mjesta > Mogućnosti .

2

U Mogućnosti zakazivanja sastanka odjeljak, navedite broj dana nakon kojih želite automatski izbrisati zakazane sastanke, treninge i događaje pomoću sljedeće postavke: Izbriši planirane sastanke, sesije obuke i događaje s popisa sastanaka korisnika dana nakon završetka sastanka


 

Za automatsko brisanje sastanaka s popisa sastanaka korisnika kada sastanci završe, navedite 0 dana.

3

Kliknite na Ažuriraj.

1

U prikazu korisnika u https://admin.webex.com idite na Usluge, a zatim u izborniku Sastanak odaberite Web-mjesta.

2

Odaberite web-mjesto Webex za koje želite promijeniti postavke, a zatim kliknite na Konfiguriraj web-mjesto.

3

U odjeljku Zajedničke postavke odaberite Opcije web-mjesta.

4

U Opcije web-mjesta odjeljak, navedite broj dana nakon kojih želite automatski izbrisati zakazane sastanke, treninge i događaje pomoću sljedeće postavke: Izbriši planirane sastanke, sesije obuke i događaje s popisa sastanaka korisnika dana nakon završetka sastanka


 

Za automatsko brisanje sastanaka s popisa sastanaka korisnika kada sastanci završe, navedite 0 dana.

5

Kliknite na Ažuriraj.