1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Under Planlegg møtealternativer angir du hvor mange dager det skal gå før du automatisk vil slette planlagte møter, opplæringsøkter og hendelser ved hjelp av følgende innstilling: Slett planlagte møter, opplæringsøkter og hendelser fra brukernes møtelister [n] dager etter avslutning av møtet


 

Hvis du vil slette møter fra brukernes møtelister automatisk når møtene avsluttes, angir du 0 dager.

3

Klikk på Oppdater.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.

4

Under Alternativer for nettsted angir du hvor mange dager det skal gå før du automatisk vil slette planlagte møter, opplæringsøkter og hendelser ved hjelp av følgende innstilling: Slett planlagte møter, opplæringsøkter og hendelser fra brukernes møtelister [n] dager etter avslutning av møtet.


 

Hvis du vil slette møter fra brukernes møtelister automatisk når møtene avsluttes, angir du 0 dager.

5

Klikk på Oppdater.