1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije zakazivanje sastanaka navedite broj dana nakon kojih želite da automatski izbrišete zakazane sastanke, sesije obuke i događaje koristeći sledeće podešavanje: Izbriši zakazane sastanke, sesije obuke i događaje sa liste sastanaka korisnika dana nakon završetka sastanka


 

Navedite 0 dana da biste automatski izbrisali sastanke sa lista sastanaka korisnika kada se sastanci završe.

3

Kliknite na Ažuriraj.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru stavke Zajednička podešavanja izaberite Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije navedite broj dana nakon kojih želite da automatski izbrišete zakazane sastanke, sesije obuke i događaje koristeći sledeće podešavanje: Izbriši zakazane sastanke, sesije obuke i događaje sa liste sastanaka korisnika dana nakon završetka sastanka


 

Navedite 0 dana da biste automatski izbrisali sastanke sa lista sastanaka korisnika kada se sastanci završe.

5

Kliknite na Ažuriraj.