1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

U odeljku Opcije sastanka rasporedite broj dana nakon kojih želite automatski da izbrišete planirane sastanke, treninge i događaje koristeći sledeću postavku: Brisanje planiranih sastanaka, treninga i događaja sa lista sastanaka korisnika [n] nekoliko dana po završetku sastanka


 

Navedite 0 dana da biste automatski izbrisali sastanke sa lista sastanaka korisnika kada se sastanci završe.

3

Kliknite na dugmeAžuriraj .

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

U odeljku Opcije lokacije navedite broj dana nakon kojih želite automatski da izbrišete planirane sastanke, treninge i događaje koristeći sledeću postavku: Izbrišite planirane sastanke, treninge i događaje sa lista sastanaka korisnika [n] nekoliko dana po završetku sastanka.


 

Navedite 0 dana da biste automatski izbrisali sastanke sa lista sastanaka korisnika kada se sastanci završe.

5

Kliknite na dugmeAžuriraj .