1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.

2

V Možnosti plánovania schôdze zadajte počet dní, po ktorých chcete automaticky odstrániť plánované stretnutia, školenia a udalosti pomocou nasledujúceho nastavenia: Odstrániť naplánované stretnutia, školenia a udalosti zo zoznamov schôdzí používateľov [n] dní po skončení stretnutia


 

Ak chcete, aby sa schôdze po skončení schôdzí automaticky odstránili zo zoznamov schôdzí používateľov, zadajte 0 dní.

3

Kliknite Aktualizovať.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite Konfigurovať stránku.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Možnosti lokality.

4

V Možnosti lokality zadajte počet dní, po ktorých chcete automaticky odstrániť plánované stretnutia, školenia a udalosti pomocou nasledujúceho nastavenia: Odstrániť naplánované stretnutia, školenia a udalosti zo zoznamov schôdzí používateľov [n] dní po skončení stretnutia.


 

Ak chcete, aby sa schôdze po skončení schôdzí automaticky odstránili zo zoznamov schôdzí používateľov, zadajte 0 dní.

5

Kliknite Aktualizovať.