Podizanje ruke je dostupno na sastancima s više od dva sudionika. Nije dostupan na sastancima koji su započeli iz Webex prostora.

Kada podignete ruku, vidljiva je na Webex aplikacijama i uređajima koji podržavaju ovu značajku. Također možete vidjeti je li netko podigao ruku iz Webex apps.

1

Na sastanku, pristupite kontrolama poziva i odaberite gumb reakcije . Dotaknite podignite ruku .Ako ne vidite gumb reakcije , dodirnite više prvi.

Možete dugo pritisnite na Emoji promijeniti ton kože. Kada je vaš uređaj u osobnom načinu rada, ton kože koji ste odabrali ostat će. Na zajedničkim uređajima, ton kože će se resetirati kada poziv završi.

Svatko u sastanku vidi na zaslonu obavijest da je netko podigao svoju ruku. Obavijest s punim imenom prikazuje se za prvu podignute ruke.Nakon toga, ikona za podizanje ruku Pokazuje koliko ih je podiglo ruke.

Na dodirni zaslon sprava, pipac podići kazaljka ikona to OpenBSD sudionik rub i vidjeti tko uzdignut njihov kazaljka. Na drugim uređajima otvorite popis sudionika iz dodirnog kontrolera. Sudionici koji su podigli svoju ruku pojavljuju se na vrhu u kronološkom redoslijedu.2

Kako biste smanjili ruku, odaberite gumb reakcije I dotaknite donju ruku . To također uklanja ikonu s popisa sudionika pored vašeg imena.