Funktionen Räck upp handen är tillgänglig i möten med fler än två deltagare. Den är inte tillgänglig i möten som startas från ett Webex-utrymme.

När du räcker upp handen syns det i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har räckt upp handen i sin Webex-app.

1

I ett möte ska du komma åt samtals kontrollerna och välja knappen reaktioner . Tryck på Höj hand .Om du inte ser knappen reaktioner trycker du på mer inledande.

Du kan länge trycka på emoji för att ändra hud tonen. När din enhet är i det personliga läget kommer den valda skal tonen att kvarstå. På delade enheter återställs skal tonen när samtalet avslutas.

Alla i mötet ser ett meddelande på skärmen om att någon har lyftt hand. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Därefter visas ikonen Höj hand Visar hur många som har höjt händerna.

På pekskärmar trycker du på ikonen Höj hand för att öppna deltagar listan och se vem som utlöste hand. Öppna deltagar listan från touch Controller på andra enheter. Deltagare som lyfter handen visas högst upp i kronologisk ordning.2

Om du vill sänka din hand väljer du knappen reaktioner Och tryck på undre hand . Då tas även ikonen bort från ditt namn i deltagarlistan.