Hand opsteken is beschikbaar in vergaderingen met meer dan twee deelnemers. De functie is niet beschikbaar in vergaderingen die vanuit een Webex-ruimte zijn gestart.

Wanneer u uw hand opsteekt, is deze zichtbaar op de Webex-toepassingen en op apparaten die deze functie ondersteunen. U kunt ook zien of iemand zijn of haar hand heeft opgestoken via de Webex-app.

1

In een vergadering opent u de gespreks besturing en selecteert u de knop reacties . Tik op de hand opheffen .Als de knop reacties niet wordt weer geven, tikt u op meer eerstvolgende.

U kunt op de Emoji drukken om de huid toon te wijzigen. Wanneer uw apparaat is ingeschakeld in de persoonlijke modus, blijft de weergave Toon die u kiest, bewaard. Op gedeelde apparaten wordt de huid Toon opnieuw ingesteld wanneer het gesprek wordt beëindigd.

Iedereen in de vergadering ziet een melding op het scherm die iemand hun hand heeft opgeworpen. De melding met een volledige naam wordt weer gegeven voor de eerste opgestoken hand.Daarna wordt het pictogram slag hand Hier wordt weer gegeven hoeveel mensen hun handen hebben opgetrokken.

Tik op de apparaten op het raak scherm op het pictogram aan de rechter kant om de deelnemers lijst te openen en te zien wie de hand heeft gekweekt. Op andere apparaten opent u de deelnemers lijst van de Touch controller. Deel nemers die hun hand hebben verhoogd, worden bovenaan in chronologische volg orde weer gegeven.2

Als u de hand wilt verlagen, selecteert u de knop reacties En tik op onderste handje . Hiermee verwijdert u ook het pictogram uit de lijst met deelnemers naast uw naam.