Na schůzkách s více než dvěma účastníky je možné zvednout ruku. Není dostupná při schůzkách zahájených z prostoru Webex.

Když zvednete ruku, bude to viditelné v aplikacích Webex a na zařízeních, která tuto funkci podporují. V aplikacích Webex můžete také vidět, zda někdo zvedl ruku.

1

Na schůzce otevřete ovládací prvky hovorů a vyberte tlačítko Reakce . Klepněte na Zvedněte ruku .Pokud nevidíte tlačítko Reakce , klepněte na Další První.

Dlouhým stisknutím emotikonu můžete změnit odstín pleti. Když je zařízení v osobním režimu, vybraný odstín pleti zůstane. Na sdílených zařízeních se po ukončení hovoru obnoví tón pleti.

Všichni účastníci schůzky vidí na obrazovce oznámení, že někdo zvedl ruku. Oznámení s celým jménem se zobrazí u první zvednuté ruky.Poté se zobrazí ikona Zvednout ruku Ukazuje, kolik lidí zvedlo ruce.

Na zařízeních s dotykovou obrazovkou klepněte na ikonu Zvednout ruku , otevřete seznam účastníků a uvidíte, kdo zvedl ruku. Na ostatních zařízeních otevřete seznam účastníků z dotykového ovladače. Účastníci, kteří zvedli ruku, se objeví nahoře v chronologickém pořadí.2

Chcete-li snížit ruku, vyberte tlačítko Reakce A klepněte na Spustit ruku . Tím také odstraníte ikonu ze seznamu účastníků vedle svého jména.