Håndløft er tilgjengelig i møter med flere enn to deltakere. Det er ikke tilgjengelig i møter startet fra en Webex plass.

Når du rekker opp hånden, er den synlig på Webex-appene og på enheter som støtter denne funksjonen. Du kan også se om noen har løftet opp hånden fra Webex-appene.

1

I et møte får du tilgang til samtalekontrollene og velger Reaksjoner -knappen . Trykk på Rekk opp hånden .Hvis du ikke ser Reaksjoner -knappen, trykker du på Mer først.

Du kan trykke lenge på emojien for å endre hudtonen. Når enheten er i personlig modus, forblir hudtonen du valgte. På delte enheter tilbakestilles hudtonen når samtalen avsluttes.

Alle i møtet ser et varsel på skjermen om at noen har rekke opp hånden. Meldingen med fullt navn vises for den første hånden som løftes opp.Etter det, Reise hånd ikonet Viser hvor mange som har løftet opp hendene.

På enheter med berøringsskjerm trykker du på Rekke opp hånden -ikonet for å åpne deltakerlisten og se hvem som rakk opp hånden. På andre enheter åpner du deltakerlisten fra berøringskontrolleren. Deltakere som rakk opp hånden vises øverst i kronologisk rekkefølge.2

For å senke hånden, velg Reaksjoner -knappen Og trykk på Senk hånd . Dette fjerner også ikonet fra deltakerlisten ved siden av navnet ditt.