Započinjanje prijelomnih sesija na radnoj površini i mobilnoj aplikaciji Webex Sastanci

Domaćini i suosnivači također mogu stvoriti sesije bijega i unaprijed dodijeliti sudionike kada zakažu sastanak, kao i omogućiti sudionicima da se pridruže bilo kojoj sesiji.

Sesije prekida dostupne su na WBS40.9 i novijim web-mjestima. Da biste saznali koju verziju web-sastanaka koristite, pročitajte članak Pronalaženje broja verzije cisco webex sastanaka.

Saznajte što možete učiniti u sesijamabijega , ovisno o vašoj ulozi u sastanku web-exa.

1

Na izborniku Prijelom kliknite Omogući sesije prekida da biste omogućili značajku sesije prekida.

Značajku prijelomne sesije možete omogućiti i prilikom zakazivanja sastanka.

Kada je značajka sesije prekida omogućena, u kontrolama sastanka pojavit će se gumb Prijelom sesija.

2

U sastanku odaberite Sesije prekida.


 

Samo jedno glavno računalo ili sunaslovno računalo može istovremeno imati otvoren dijaloški okvir dodjele sesije prekida.

Značajku prijelomne sesije možete omogućiti i prilikom zakazivanja sastanka.

3

Odaberite broj sesija prekida koje želite stvoriti i način na koji želite dodijeliti sudionike:

  • Dodijeli automatski– dopustite nam da svoje sudionike ravnomjerno podijelimo u svaku sesiju bijega.
  • Dodijeli ručno– sudionicima dodjeljujete svaku sesiju prekida.
  • Neka sudionici odaberu bilo kojusesiju – sudionici se mogu pridružiti bilo kojoj sesiji.
4

Kliknite Stvori dodjele.

Stvaraju se sesije prekida. Po zadanome, sesije prekida nazivaju se Prijelomne sesije 1, Sesija prekida 2i tako dalje. Kasnije možete preimenovati sesije prekida.

Ako u koraku 3 odaberete Automatski, sudionici se dodjeljuju. Ako u koraku 3 odaberete Ručno, dodijelite sudionike sesijama prekida.


 

Ako želite promijeniti broj sesija prekida ili način dodjele sudionika, kliknite Vrati izvorno i ponovite korake 3 i 4. Nove sesije prekida zamjenjuju sve postojeće sesije.

5

Promijenite postavke sesije prekida.

6

Kada budete spremni započeti sve sesije prekida, kliknite Započni sesije prekida.

Što učiniti sljedeće

Ako sesije prekida nisu postavljene tako da se automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete završiti sve sesije prekida kada završite s njihovom upotrebom.

1

Dodirnite Dodatne mogućnosti Više opcija > sesiji prekida.


 

Ako gumb Sesija prekida nije dostupan, netko drugi uređuje sesije prekida. Pitajte domaćina ili cohost da li uvode promjene.

2

Odaberite broj sesija prekida koje želite stvoriti i način na koji želite dodijeliti sudionike:

  • Automatski dodijeli– dopustite nam da ravnomjerno podijelimo vaše sudionike u svaku od sesija bijega.
  • Neka sudionici odaberu bilo kojusesiju – sudionici se mogu pridružiti bilo kojoj sesiji.
3

Dodirnite Stvori dodjele.

Po zadanome, sesije prekida nazivaju se Prijelomne sesije 1, Sesija prekida 2i tako dalje. Kasnije možete preimenovati sesije prekida.

Ako u drugom koraku odaberete Automatski dodijeli, sudionici se dodjeljuju. Ako odaberete Dopusti sudionicima da odaberu sesije u drugom koraku, dodijelite sudionike sesijama prekida.


 

Ako želite promijeniti broj sesija prekida ili način dodjele sudionika, dodirnite Vrati izvornoPonovno postavi i ponovite korake 2 i 3. Nova sesija rasprave u skupinama zamijenit će sve postojeće sesije.

4

Promijenite postavke sesije prekida.

5

Kada budete spremni započeti sve sesije prekida, dodirnite Pokreni sesije prekida.

Što učiniti sljedeće

Ako sesije prekida nisu postavljene tako da se automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete završiti sve sesije prekida kada završite s njihovom upotrebom.

1

Dodirnite Dodatne mogućnosti Više opcija > sesiji prekida.


 

Ako gumb Sesija prekida nije dostupan, netko drugi uređuje sesije prekida. Pitajte domaćina ili cohost da li uvode promjene.

2

Odaberite broj sesija prekida koje želite stvoriti i način na koji želite dodijeliti sudionike:

  • Automatski– dopustite nam da ravnomjerno podijelimo vaše sudionike u svaku od sesija bijega.
  • Ručno— Sudionicima dodjeljujete svaku sesiju prekida.
3

Dodirnite Stvori dodjele.

Po zadanome, sesije prekida nazivaju se Prijelomne sesije 1, Sesija prekida 2i tako dalje. Kasnije možete preimenovati sesije prekida.

Ako u koraku 2 odaberete Automatski, sudionici se dodjeljuju. Ako u drugom koraku odaberete Ručno, dodijelite sudionike sesijama prekida.


 

Ako želite promijeniti broj sesija prekida ili način dodjele sudionika, dodirnite Vrati izvornoPonovno postavi i ponovite korake 2 i 3. Nova sesija rasprave u skupinama zamijenit će sve postojeće sesije.

4

Promijenite postavke sesije prekida.

5

Kada budete spremni započeti sve sesije prekida, dodirnite Pokreni sesije prekida.

Što učiniti sljedeće

Ako sesije prekida nisu postavljene tako da se automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete završiti sve sesije prekida kada završite s njihovom upotrebom.