Pokretanje sesija za manje grupe učesnika na Webex Meetings stonom uređaju i mobilnoj aplikaciji

Domaćini i suorganizatori takođe mogu da kreiraju sesije prekida i unapred dodeljuju učesnike kada zakazuju sastanak, kao i da omoguće učesnicima da se pridruže bilo kojoj sesiji.

Ova funkcija je podržana na Webex Meetings i Webex Webinars. U aplikaciji Webex, ova funkcija je dostupna na našoj platformi za sastanke Webex Suite. Saznajte da li vaši sastanci koriste platformu za sastanke Webex Suite .

Saznajte šta možete da uradite u sesijama za manju grupu učesnika, u zavisnosti od vaše uloge u sastanku.

1

U meniju za manju grupu učesnika izaberite stavku Omogući sesije za manje grupe učesnika.

Takođe možete da omogućite funkciju sesija za manji broj učesnika prilikom zakazivanje sastanka ili zakazivanje vebinara.

Kada uključite sesije za manju grupu učesnika, dugme " Sesije za manje grupe učesnika" pojavljuje se u kontrolama sastanka.

2

Na sastanku izaberite sesije za manje grupe učesnika.


 

Samo jedan organizator ili suorganizator može istovremeno da otvori dodelu sesije dijalog sesije za manju grupu učesnika.

3

Izaberite broj sesija za manje grupe učesnika koje želite da kreirate i način na koji želite da dodelite svoje učesnike:

  • Dodelite automatski – Webex deli vaše učesnike na sve sesije za manje grupe učesnika.
  • Dodelite ručno – svakom učesniku dodeljujete sesija za manji broj učesnika.
  • Dozvolite učesnicima da odaberu bilo koju sesiju — učesnici mogu da se pridruže bilo koju sesiju.

 

Na vebinarima možete da dodelite paneliste samo sesijama za manje grupe učesnika. Ne možete da dodelite učesnike. Kada pokrenete sesije za manju grupu učesnika, učesnici mogu da odaberu kojoj žele da se pridruže.

4

Kliknite na Kreiraj dodele.

Sesije za manje grupe učesnika podrazumevano se zovu sesija za manju grupu učesnika kao što su 1, sesija za manju grupu učesnika 2 itd. Sesije za manje grupe učesnika možete kasnije da preimenujete .

Ako izaberete opciju "Automatski" za dodeljivanje učesnika, učesnici će biti dodeljeni. Ako ste izabrali ručno, dodelite učesnike sesijama za manje grupe učesnika.


 

Ako želite da promenite broj sesija za manji broj učesnika ili način na koji se učesnici dodeljuju, kliknite na "Resetuj " i ponovite prethodne korake. Nove sesije za manje grupe učesnika zamenjuju sve postojeće sesije.

5

Promenite sesija za manji broj učesnika podešavanja.

6

(Opcionalno) Da biste sprečili nedodeljene učesnike da se pridruže sesijama za manji broj učesnika, više, a zatim izaberite "Samo dodeljeni učesnici" mogu da se pridruže.


 
Ova opcija se ne pojavljuje u vebinarima.
7

Kada pokrenete sve sesije za manje grupe učesnika, kliknite na Pokreni sesije za manje grupe učesnika.

Šta je sledeće

Ako ne podesite da se sesije za manje grupe učesnika automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete da završite sve sesije za manje grupe učesnika kada završite sa korišćenjem.
1

Dodirnite više opcija > sesiji za manju Još opcijagrupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Izaberite broj sesija za manje grupe učesnika koje želite da kreirate i način na koji želite da dodelite svoje učesnike:

  • Automatski dodelite – podelimo vaše učesnike ravnoplaćeno u svaku od sesija za manje grupe učesnika.
  • Dozvolite učesnicima da odaberu bilo koju sesiju – učesnici mogu da se pridruže bilo koju sesiju.
3

Dodirnite Kreiraj dodele.

Sesije za manje grupe učesnika podrazumevano se zovu sesija za manju grupu učesnika kao što su 1, sesija za manju grupu učesnika 2 itd. Sesije za manje grupe učesnika možete kasnije da preimenujete .

Ako izaberete " Automatski dodeli " za dodelu učesnika, učesnici će biti dodeljeni. Ako ste izabrali Dozvoli učesnicima da odaberu bilo koju sesiju, dodelite učesnike sesijama za manje grupe učesnika.


 

Ako želite da promenite broj sesija za manji broj učesnika ili način na koji su učesnici dodeljeni, dodirnite "ResetujResetuj" i ponovite prethodne korake. Nove sesije za manje grupe učesnika zameniće sve postojeće sesije.

4

Promenite sesija za manji broj učesnika podešavanja.

5

Kada pokrenete sve sesije za manje grupe učesnika, dodirnite Pokreni sesije za manje grupe učesnika.

Šta je sledeće

Ako sesije za manje grupe učesnika ne budu podešene da se automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete da završite sve sesije za manje grupe učesnika kada završite sa korišćenjem njih.
1

Dodirnite više opcija > sesiji za manju Još opcijagrupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Izaberite broj sesija za manje grupe učesnika koje želite da kreirate i način na koji želite da dodelite svoje učesnike:

  • Automatski – Podelimo vaše učesnike ravnoplaćeno u svaku od sesija za manju grupu učesnika.
  • Ručno – Svakom učesniku dodeljujete sesija za manji broj učesnika.
3

Dodirnite Kreiraj dodele.

Sesije za manje grupe učesnika podrazumevano se zovu sesija za manju grupu učesnika kao što su 1, sesija za manju grupu učesnika 2 itd. Sesije za manje grupe učesnika možete kasnije da preimenujete .

Ako ste izabrali " Automatski" za dodeljivanje učesnika, učesnici će biti dodeljeni. Ako ste izabrali ručno, dodelite učesnike sesijama za manje grupe učesnika.


 

Ako želite da promenite broj sesija za manji broj učesnika ili način na koji su učesnici dodeljeni, dodirnite "ResetujResetuj" i ponovite prethodne korake. Nove sesije za manje grupe učesnika zameniće sve postojeće sesije.

4

Promenite sesija za manji broj učesnika podešavanja.

5

Kada pokrenete sve sesije za manje grupe učesnika, dodirnite Pokreni sesije za manje grupe učesnika.

Šta je sledeće

Ako sesije za manje grupe učesnika ne budu podešene da se automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete da završite sve sesije za manje grupe učesnika kada završite sa korišćenjem njih.
1

Dodirnite Više opcija > napredne > sesije za manju grupu učesnika.


 

Ako je dugme "Sesija za manju grupu učesnika" nedostupno, neko drugi uređuje sesije za manje grupe učesnika. Obratite se organizatoru ili suorganizatoru da li prave promene.

2

Izaberite broj sesija za manje grupe učesnika koje želite da kreirate i način na koji želite da dodelite svoje učesnike:

  • Automatski – Podelimo vaše učesnike ravnoplaćeno u svaku od sesija za manju grupu učesnika.
  • Ručno – Svakom učesniku dodeljujete sesija za manji broj učesnika.
  • Dozvolite učesnicima da odaberu bilo koju sesiju — učesnici mogu da se pridruže bilo koju sesiju.
3

Dodirnite Kreiraj dodele.

Sesije za manje grupe učesnika podrazumevano se zovu sesija za manju grupu učesnika kao što su 1, sesija za manju grupu učesnika 2 itd. Sesije za manje grupe učesnika možete kasnije da preimenujete .

Ako izaberete " Automatski dodeli " za dodelu učesnika, učesnici će biti dodeljeni. Ako ste izabrali ručno, dodelite učesnike sesijama za manje grupe učesnika.


 

Ako želite da promenite broj sesija za manji broj učesnika ili način na koji su učesnici dodeljeni, dodirnite "ResetujResetuj" i ponovite prethodne korake. Nove sesije za manje grupe učesnika zameniće sve postojeće sesije.

4

Promenite sesija za manji broj učesnika podešavanja.

5

Kada pokrenete sve sesije za manje grupe učesnika, dodirnite Pokreni sesije za manje grupe učesnika.

Šta je sledeće

Ako sesije za manje grupe učesnika ne budu podešene da se automatski završavaju nakon određenog broja minuta, možete da završite sve sesije za manje grupe učesnika kada završite sa korišćenjem njih.