Deelsessies starten op Webex Meetings desktop- en mobiele app

Hosts en cohosts kunnen ook dedeelsessies maken en deelnemers vooraf toewijzen wanneer ze een vergadering plannen. Daarnaast kunnen ze deelnemers ook toestaan deel te nemen aan een sessie.

Deze functie wordt ondersteund op Webex Meetings webinars van Webex.In de Webex-app is deze functie beschikbaar op vergaderingsplatforms die edge-video mesh ondersteunen.

Ontdek wat u kunt doen in deelsessies, afhankelijk van uw rol in een vergadering.

1

Klik in het menu Deelsessie op Deelsessies inschakelen om de functie deelsessie in teschakelen.

U kunt de functie deelsessie inschakelen wanneer u een vergadering of een webinar inplant.

Wanneer de deelsessie functie is ingeschakeld, wordt de knop Deelsessies weergegeven in de bedieningselementen van de vergadering.

2

Selecteer deelsessies in uw vergadering.


 

Alleen één host of cohost kan de toewijzing van deelsessies dialoogvenster tegelijk openen.

U kunt de functie deelsessie inschakelen wanneer u een vergadering of een webinar inplant.

3

Selecteer het aantal deelsessies dat u wilt maken en hoe u uw deelnemers wilt toewijzen:

  • Automatisch toewijzen:laat ons uw deelnemers automatisch opsplitsen in elk van de deelsessies.
  • Handmatig toewijzen-Uwijst deelnemers toe aan elke deelsessie.
  • Deelnemers een iedere sessie laten kiezen: deelnemers kunnen aan iedere sessie deelnemen.

 

Via webinars kunnen alleen panelleden worden toegewezen aan deelsessies.U kunt geen deelnemers toewijzen.Zodra deelsessies zijn gestart, kunnen deelnemers kiezen welk ze willen bijwonen.

4

Klik op Toewijzingen maken.

De deelsessies worden gemaakt.Deelsessies worden standaard Deelsessie 1, Deelsessie 2of zo genoemd.U kunt de deelsessies later hernoemen .

Als u Automatisch kiest voor het toewijzen van deelnemers, worden de deelnemers toegewezen.Als u handmatig kiest , wijstu deelnemers toe aan deelsessies.


 

Als u het aantal deelsessies wilt wijzigen of wilt wijzigen hoe de deelnemers zijn toegewezen, klikt u op Herstellen en herhaalt u de vorige stappen.De nieuwe deelsessies vervangen alle bestaande sessies.

5

Wijzig deelsessie instellingen.

6

Wanneer u klaar bent om alle deelsessies te starten, klikt u op Deelsessies starten.

De volgende stappen

Als de deelsessies niet zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden beëindigd na een bepaald aantal minuten, kunt u alle deelsessies beëindigen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.
1

Tik op Meer > Meer opties deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies.Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Selecteer het aantal deelsessies dat u wilt maken en hoe u uw deelnemers wilt toewijzen:

  • Automatisch toewijzen:laat ons uw deelnemers gelijk opsplitsen in elk van de deelsessies.
  • Deelnemers laten kiezen uit sessies: deelnemers kunnen deelnemen aan iedere sessie.
3

Tik op Toewijzingen maken.

Deelsessies worden standaard Deelsessie 1, Deelsessie 2of zo genoemd.U kunt de deelsessies later hernoemen .

Als u Automatisch toewijzen kiest voor het toewijzen van deelnemers, worden de deelnemers toegewezen.Als u Deelnemers laten kiezen uit een sessie kiest, moet u deelnemers toewijzen aan deelsessies.


 

Als u het aantal deelsessies wilt wijzigen of wilt wijzigen hoe de deelnemers zijn toegewezen, tikt u op HerstellenOpnieuw instellen en herhaalt u de vorige stappen.De nieuwe deelsessies vervangen alle bestaande sessies.

4

Wijzig deelsessie instellingen.

5

Als u klaar bent om alle deelsessies te starten, tikt u op Deelsessies starten.

De volgende stappen

Als de deelsessies niet zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden beëindigd na een bepaald aantal minuten, kunt u alle deelsessies beëindigen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.
1

Tik op Meer > Meer opties deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies.Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Selecteer het aantal deelsessies dat u wilt maken en hoe u uw deelnemers wilt toewijzen:

  • Automatisch:laat ons uw deelnemers gesplitst in elk van de deelsessies.
  • Handmatig—U wijst deelnemers toe aan elke deelsessie.
3

Tik op Toewijzingen maken.

Deelsessies worden standaard Deelsessie 1, Deelsessie 2of zo genoemd.U kunt de deelsessies later hernoemen .

Als u Automatisch kiest voor het toewijzen van deelnemers, worden de deelnemers toegewezen.Als u handmatig kiest , wijstu deelnemers toe aan deelsessies.


 

Als u het aantal deelsessies wilt wijzigen of wilt wijzigen hoe de deelnemers zijn toegewezen, tikt u op HerstellenOpnieuw instellen en herhaalt u de vorige stappen.De nieuwe deelsessies vervangen alle bestaande sessies.

4

Wijzig deelsessie instellingen.

5

Als u klaar bent om alle deelsessies te starten, tikt u op Deelsessies starten.

De volgende stappen

Als de deelsessies niet zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden beëindigd na een bepaald aantal minuten, kunt u alle deelsessies beëindigen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.
1

Tik op Meer opties > Geavanceerde > deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies.Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Selecteer het aantal deelsessies dat u wilt maken en hoe u uw deelnemers wilt toewijzen:

  • Automatisch:laat ons uw deelnemers gesplitst in elk van de deelsessies.
  • Handmatig—U wijst deelnemers toe aan elke deelsessie.
  • Deelnemers een iedere sessie laten kiezen: deelnemers kunnen aan iedere sessie deelnemen.
3

Tik op Toewijzingen maken.

Deelsessies worden standaard Deelsessie 1, Deelsessie 2of zo genoemd.U kunt de deelsessies later hernoemen .

Als u Automatisch toewijzen kiest voor het toewijzen van deelnemers, worden de deelnemers toegewezen.Als u handmatig kiest , wijstu deelnemers toe aan deelsessies.


 

Als u het aantal deelsessies wilt wijzigen of wilt wijzigen hoe de deelnemers zijn toegewezen, tikt u op HerstellenOpnieuw instellen en herhaalt u de vorige stappen.De nieuwe deelsessies vervangen alle bestaande sessies.

4

Wijzig deelsessie instellingen.

5

Als u klaar bent om alle deelsessies te starten, tikt u op Deelsessies starten.

De volgende stappen

Als de deelsessies niet zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden beëindigd na een bepaald aantal minuten, kunt u alle deelsessies beëindigen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.