Spuštění dílčích relací v desktopové a mobilní aplikaci Webex Meetings

Hostitelé a spoluhostitelé mohou také vytvářet dílčí relace a předem přiřazovat účastníky, když plánují schůzku,a také umožnit účastníkům připojit se k libovolné relaci.

Dílčí relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. WBS41.9 a Room OS 10 jsou vyžadovány na zařízeních, aby bylo možné používat dílčí relace. Chcete-li zjistit, kterou verzi schůzek používáte, přečtěte si téma Zjištění čísla verze aplikace Webex Meetings.

Zjistěte, co můžete dělat v dílčích relacích , vzávislosti na vaší roli na schůzce.

1

V nabídce Breakout (Rozdělit) klikněte na Enable Breakout Sessions (Povolit dílčí relace) a povolte funkci breakout session.

Funkci dílčí relace můžete také povolit při plánování schůzky.

Když je povolena funkce dílčí relace, zobrazí se v ovládacích prvcích schůzky tlačítko Dílčí relace.

2

Na schůzce vyberte Dílčí relace.


 

Dialogové okno Přiřazení dílčí relace může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel.

Funkci dílčí relace můžete také povolit při plánování schůzky.

3

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Přiřadit automaticky– Rozdělíme vaše účastníky rovnoměrně do každé z dílčích relací.
  • Přiřadit ručně– Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci– Účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
4

Klikněte na Vytvořit přiřazení.

Vytvoří se dílčí relace. Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Breakout session 1, Breakout session 2 a takdále. Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud jste pro přiřazování účastníků zvolili možnost Automaticky, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste zvolili možnost Ručně, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klikněte na Obnovit a opakujte předchozí kroky. Nové dílčí relace nahrazují všechny existující relace.

5

Změňte nastavení dílčí relace.

6

Až budete připraveni spustit všechny dílčí relace, klikněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud nejsou dílčí relace nastaveny tak, aby se automaticky ukončovaly po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny dílčí relace, jakmile je dokončíte.

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > Dílčí relace .


 

Pokud tlačítko Dílčí relace není k dispozici, upravuje je někdo jiný. Zeptej se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob, jakým chcete přiřadit účastníky:

  • Automaticky přiřadit– Rozdělíme účastníky rovnoměrně do každé dílčí relace.
  • Umožněte účastníkům vybrat si libovolné relace– účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
3

Klepněte na Vytvořit úkoly.

Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Breakout session 1, Breakout session 2 a takdále. Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud jste pro přiřazování účastníků zvolili možnost Automaticky přiřadit, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste zvolili možnost Nechat účastníky zvolit libovolné relace, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na ObnovitResetovat a opakujte předchozí kroky. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavení dílčí relace.

5

Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klepněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud nejsou dílčí relace nastaveny tak, aby se automaticky ukončovaly po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny dílčí relace, jakmile je dokončíte.

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > Dílčí relace .


 

Pokud tlačítko Dílčí relace není k dispozici, upravuje je někdo jiný. Zeptej se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob, jakým chcete přiřadit účastníky:

  • Automaticky– Rozdělíme vaše účastníky rovnoměrně do každé z dílčích relací.
  • Ručně– Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.
3

Klepněte na Vytvořit úkoly.

Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Breakout session 1, Breakout session 2 a takdále. Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud jste pro přiřazování účastníků zvolili možnost Automaticky, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste zvolili možnost Ručně, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na ObnovitResetovat a opakujte předchozí kroky. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavení dílčí relace.

5

Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klepněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud nejsou dílčí relace nastaveny tak, aby se automaticky ukončovaly po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny dílčí relace, jakmile je dokončíte.

1

Klepněte na Další možnosti > Rozšířená > dílčí relace.


 

Pokud tlačítko Dílčí relace není k dispozici, upravuje je někdo jiný. Zeptej se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob, jakým chcete přiřadit účastníky:

  • Automaticky– Rozdělíme vaše účastníky rovnoměrně do každé z dílčích relací.
  • Ručně– Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci– Účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
3

Klepněte na Vytvořit úkoly.

Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Breakout session 1, Breakout session 2 a takdále. Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud jste pro přiřazování účastníků zvolili možnost Automaticky přiřadit, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste zvolili možnost Ručně, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na ObnovitResetovat a opakujte předchozí kroky. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavení dílčí relace.

5

Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klepněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud nejsou dílčí relace nastaveny tak, aby se automaticky ukončovaly po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny dílčí relace, jakmile je dokončíte.