Spouštění schůzek ve skupinách v aplikaci Webex Meetings pro počítače a mobilní zařízení

Hostitelé a spoluhostitelé mohou také vytvářet schůzky ve skupinách a předem přiřadit účastníky při naplánovat schůzku a také umožňuje účastníkům připojit se k jakékoli relaci.

Tato funkce je podporována u Webex Meetings a Webex Webinars. V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na naší platformě pro schůzky Webex Suite. Zjistěte, zda vaše schůzky používají platformu pro schůzky Webex Suite.

Zjistěte to co můžete dělat ve schůzkách ve skupinách , a to v závislosti na vaší roli na schůzce.

1

V nabídce Breakout klikněte na Povolit schůzky ve skupinách.

Můžete také povolit funkci schůzka ve skupinách ve skupinách, když máte naplánovat schůzku nebo naplánovat webinář .

Když zapnete schůzky ve skupinách, v ovládacích prvcích schůzky se zobrazí tlačítko Schůzky ve skupinách.

2

Ve schůzce vyberte možnost Schůzky ve skupinách .


 

Dialogové okno Přiřazení schůzky ve skupinách může současně otevřít pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel.

3

Vyberte počet relací ve skupinách, který chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

  • Přiřadit automaticky – Webex rozděluje účastníky rovnoměrně do každé schůzky ve skupinách.
  • Přiřadit ručně –Účastníky přiřadíte do každé schůzka ve skupinách ve skupinách .
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci se mohou připojit k jakékoli relaci.

 

Na webinářích můžete panelisty přiřadit pouze ke schůzkám ve skupinách. Účastníky nelze přiřadit. Jakmile zahájíte schůzky ve skupinách, účastníci si mohou vybrat, ke které z nich se chtějí připojit.

4

Klikněte Vytvářet úkoly .

Ve výchozím nastavení jsou schůzky ve skupinách pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Můžete přejmenovat schůzky ve skupinách později.

Pokud jste pro přiřazování účastníků zvolili možnost Automaticky, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste zvolili Ručně , přiřadit účastníky do schůzek ve skupinách .


 

Pokud chcete změnit počet schůzek ve skupinách nebo způsob přiřazení účastníků, klikněte na možnost Resetovat a opakujte předchozí kroky. Nové relace ve skupinách nahradí všechny stávající relace.

5

Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách .

6

(Volitelné) Chcete-li zabránit nepřiřazeným účastníkům v připojení ke schůzkám ve skupinách, Více a poté vyberte možnost Připojit se mohou pouze přiřazení účastníci.


 
Tato možnost se na webinářích nezobrazuje.
7

Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klikněte Zahajujte schůzky ve skupinách .

Co dělat dál

Pokud nenastavíte automatické ukončení schůzek ve skupinách po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny schůzky ve skupinách , jakmile je dokončíte.
1

Klepněte na Další možnostiDalší možnosti > Schůzka ve skupinách .


 

Pokud možnost Schůzka ve skupinách není k dispozici, schůzky ve skupinách upravuje někdo jiný. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, zda provádějí změny.

2

Vyberte počet relací ve skupinách, které chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

  • Automaticky přiřadit – Dovolte nám rozdělit účastníky rovnoměrně do jednotlivých schůzek ve skupinách.
  • Nechte účastníky vybrat libovolné relace – Účastníci se mohou připojit k jakékoli relaci.
3

Klepněte na Vytvářet úkoly .

Ve výchozím nastavení jsou schůzky ve skupinách pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Můžete přejmenovat schůzky ve skupinách později.

Pokud jste zvolili Automaticky přiřadit pro přiřazení účastníků jsou přiřazeni účastníci. Pokud jste zvolili Nechte účastníky vybrat libovolné relace , přiřadit účastníky do schůzek ve skupinách .


 

Pokud chcete změnit počet schůzek ve skupinách nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na možnost ResetovatResetovat a opakujte předchozí kroky. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách .

5

Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klepněte na Zahajujte schůzky ve skupinách .

Co dělat dál

Pokud schůzky ve skupinách nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete ukončit všechny schůzky ve skupinách až je skončíte.
1

Klepněte na Další možnostiDalší možnosti > Schůzka ve skupinách .


 

Pokud možnost Schůzka ve skupinách není k dispozici, schůzky ve skupinách upravuje někdo jiný. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, zda provádějí změny.

2

Vyberte počet relací ve skupinách, které chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

  • Automaticky – Dovolte nám rozdělit účastníky rovnoměrně do jednotlivých schůzek ve skupinách.
  • Ručně –Účastníky přiřadíte do každé schůzka ve skupinách ve skupinách .
3

Klepněte na Vytvářet úkoly .

Ve výchozím nastavení jsou schůzky ve skupinách pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Můžete přejmenovat schůzky ve skupinách později.

Pokud jste zvolili Automaticky pro přiřazení účastníků jsou přiřazeni účastníci. Pokud jste zvolili Ručně , přiřadit účastníky do schůzek ve skupinách .


 

Pokud chcete změnit počet schůzek ve skupinách nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na možnost ResetovatResetovat a opakujte předchozí kroky. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách .

5

Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klepněte na Zahajujte schůzky ve skupinách .

Co dělat dál

Pokud schůzky ve skupinách nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete ukončit všechny schůzky ve skupinách až je skončíte.
1

Klepněte na Další možnosti > Rozšířené > Schůzka ve skupinách .


 

Pokud možnost Schůzka ve skupinách není k dispozici, schůzky ve skupinách upravuje někdo jiný. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, zda provádějí změny.

2

Vyberte počet relací ve skupinách, které chcete vytvořit, a jak chcete přiřadit účastníky:

  • Automaticky – Dovolte nám rozdělit účastníky rovnoměrně do jednotlivých schůzek ve skupinách.
  • Ručně –Účastníky přiřadíte do každé schůzka ve skupinách ve skupinách .
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci se mohou připojit k jakékoli relaci.
3

Klepněte na Vytvářet úkoly .

Ve výchozím nastavení jsou schůzky ve skupinách pojmenovány Schůzka ve skupinách 1 , Schůzka ve skupinách 2 a tak dále. Můžete přejmenovat schůzky ve skupinách později.

Pokud jste zvolili Automaticky přiřadit pro přiřazení účastníků jsou přiřazeni účastníci. Pokud jste zvolili Ručně , přiřadit účastníky do schůzek ve skupinách .


 

Pokud chcete změnit počet schůzek ve skupinách nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na možnost ResetovatResetovat a opakujte předchozí kroky. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavení schůzka ve skupinách ve skupinách .

5

Až budete připraveni zahájit všechny schůzky ve skupinách, klepněte na Zahajujte schůzky ve skupinách .

Co dělat dál

Pokud schůzky ve skupinách nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete ukončit všechny schůzky ve skupinách až je skončíte.