Zahájení dílčích relací v desktopové a mobilní aplikaci Webex Meetings

Hostitelé a spoluhostitelé mohou také vytvářet dílčí relace a předem přiřadit účastníky při plánování schůzkya také účastníkům umožnit připojit se k libovolné relaci.

Tato funkce je podporována na Webex Meetings a Webex Webináře.V aplikaci Webex je tato funkce k dispozici na platformách schůzek, které podporují síť videa Edge.

Zjistěte , co můžete dělat v dílčích relacíchv závislosti na vaší roli na schůzce.

1

V nabídce Breakout (Rozdělovací relace) kliknutím na Enable Breakout Sessions ( Povolit dílčí relace) povolte funkci dílčí relace .

Můžete také povolit funkci dílčí relace při plánování schůzky nebo naplánování webináře.

Pokud je povolená funkce dílčí relace, zobrazí se v ovládacích prvcích schůzky tlačítko Dílčí relace .

2

Ve schůzce vyberte Dílčí relace.


 

Dialogové okno přiřazení relace rozdělení může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostitel.

Můžete také povolit funkci dílčí relace při plánování schůzky nebo naplánování webináře.

3

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Automaticképřiřazování – Rozdělíme účastníky rovnoměrně do jednotlivých dílčích relací.
  • Ručnípřiřazení – Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.

 

Na webinářích mohou být k průlomovým relacím přiřazeni pouze panelisté.Účastníky nelze přiřazovat.Jakmile začnou dílčí relace, účastníci si mohou vybrat, ke které z nich se chtějí připojit.

4

Klikněte na Vytvořit přiřazení.

Vytvoří se dílčí relace.Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Dílčí relace 1, Dílčí relace 2atd.Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud pro přiřazování účastníků zvolíte možnost Automaticky , budou účastníci přiřazeni.Pokud zvolíte možnost Ručně, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klikněte na Obnovit a opakujte předchozí kroky.Nové dílčí relace nahradí všechny stávající relace.

5

Změňte nastavenídílčí relace.

6

Až budete připraveni spustit všechny dílčí relace, klikněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud dílčí relace nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete všechny dílčí relace ukončit, až je přestanete používat.
1

Klepněte na Další možnostiDalší možnosti > Dílčí relace.


 

Pokud tlačítko Dílčí relace není dostupné, upravuje dílčí relace někdo jiný.Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob, jakým chcete účastníky přiřadit:

  • Automaticky přiřadit– Rozdělíme účastníky rovnoměrně do jednotlivých dílčích relací.
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolné relace – Účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
3

Klepněte na Vytvořit úkoly.

Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Dílčí relace 1, Dílčí relace 2atd.Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud pro přiřazování účastníků zvolíte možnost Automaticky přiřadit , budou přiřazeni účastníci.Pokud zvolíte možnost Umožnit účastníkům vybrat libovolné relace, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na ObnovitResetovat a opakujte předchozí kroky.Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavenídílčí relace.

5

Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klepněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud dílčí relace nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete všechny dílčí relace ukončit, až je přestanete používat.
1

Klepněte na Další možnostiDalší možnosti > Dílčí relace.


 

Pokud tlačítko Dílčí relace není dostupné, upravuje dílčí relace někdo jiný.Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Automaticky– Rozdělíme účastníky rovnoměrně do jednotlivých dílčích relací.
  • Ručně– Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.
3

Klepněte na Vytvořit úkoly.

Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Dílčí relace 1, Dílčí relace 2atd.Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud pro přiřazování účastníků zvolíte možnost Automaticky , budou účastníci přiřazeni.Pokud zvolíte možnost Ručně, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na ObnovitResetovat a opakujte předchozí kroky.Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavenídílčí relace.

5

Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klepněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud dílčí relace nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete všechny dílčí relace ukončit, až je přestanete používat.
1

Klepněte na Další možnosti > Rozšířená relace> Breakout.


 

Pokud tlačítko Dílčí relace není dostupné, upravuje dílčí relace někdo jiný.Zeptejte se hostitele nebo spoluhostitele, jestli provádí změny.

2

Vyberte počet dílčích relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Automaticky– Rozdělíme účastníky rovnoměrně do jednotlivých dílčích relací.
  • Ručně– Účastníky přiřadíte ke každé dílčí relaci.
  • Umožněte účastníkům vybrat libovolnou relaci – Účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
3

Klepněte na Vytvořit úkoly.

Ve výchozím nastavení se dílčí relace nazývají Dílčí relace 1, Dílčí relace 2atd.Dílčí relace můžete později přejmenovat.

Pokud pro přiřazování účastníků zvolíte možnost Automaticky přiřadit , budou přiřazeni účastníci.Pokud zvolíte možnost Ručně, přiřaďte účastníky k dílčím relacím.


 

Pokud chcete změnit počet dílčích relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na ObnovitResetovat a opakujte předchozí kroky.Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změňte nastavenídílčí relace.

5

Až budete připraveni zahájit všechny dílčí relace, klepněte na Spustit dílčí relace.

Co dělat dál

Pokud dílčí relace nejsou nastaveny tak, aby se po zadaném počtu minut automaticky ukončily, můžete všechny dílčí relace ukončit, až je přestanete používat.