Starta möten på Webex Meetings dator och mobilapp

Värdar och cohosts kan också skapa breakoutmötenoch i förväg tilldela mötesdeltagare när de schemalägger ett möte, samt tillåta mötesdeltagare att ansluta till alla sessioner.

Den här funktionen stöds på Webex Meetings och Webex Webbsysklar. Den här funktionen finns tillgänglig på vår videonät-klara mötesplattform i Webex-appen.

Ta reda på vad du kan göra under möten,beroende på din roll i ett möte.

1

I menyn Breakout klickar du på Aktivera breakoutmöten för att aktivera privat möte funktionen.

Du kan även aktivera privat möte när du schemalägger ett möte eller schemalägger ett webbsingar.

När privat möte är aktiverad visas knappen Breakout Sessions i möteskontrollerna.

2

I ditt möte väljer du Breakout Sessions.


 

Endast en värd eller cohost kan ha tilldelningstilldelningen för det dialogruta mötet öppet åt gången.

Du kan även aktivera privat möte när du schemalägger ett möte eller schemalägger ett webbsingar.

3

Välj antalet breakoutmöten som du vill skapa och hur du vill tilldela dina mötesdeltagare:

  • Tilldela automatiskt– Låt oss dela upp dina mötesdeltagare lika i vart och ett av dessa möten.
  • Tilldela manuellt– Du tilldelar mötesdeltagare till varje privat möte.
  • Låt deltagarna välja vilket möte som helst– mötesdeltagarna kan ansluta till vilket möte som helst.

 

I webbsinglar kan endast paneldeltana tilldelas till ett breakout-möten. Du kan inte tilldela deltagare. När det har startats ett breakoutsamtal kan deltagarna välja vilken de vill ansluta till.

4

Klicka på Skapa tilldelningar.

De breakoutade mötena skapas. Som standard heter breakoutmöten Breakout session 1, Breakout session 2och så vidare. Du kan byta namn på de breakoutade mötena senare.

Om du väljer Automatisk tilldelning av mötesdeltagare tilldelas mötesdeltagarna. Om du väljer Manuelltkan du tilldela mötesdeltagare till ett breakout-möten.


 

Om du vill ändra antalet möten eller hur mötesdeltagarna tilldelades klickar du på Återställ och upprepa föregående steg. Det nya breakoutmötena ersätter alla befintliga möten.

5

Ändra privat möte inställningar.

6

När du är redo att starta alla möten klickar du på Starta möten.

Nästa steg

Om det breakoutmöten inte är inställda på att avslutas automatiskt efter ett visst antal minuter, kan du avsluta alla breakoutmöten när du är klar med dem.
1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj antalet breakoutmöten som du vill skapa och hur du vill tilldela dina mötesdeltagare:

  • Tilldela automatiskt– Låt oss dela upp dina mötesdeltagare lika i vart och ett av dessa möten.
  • Låt mötesdeltagare välja alla sessioner– mötesdeltagare kan delta i alla sessioner.
3

Tryck på Skapa tilldelningar.

Som standard heter breakoutmöten Breakout session 1, Breakout session 2och så vidare. Du kan byta namn på de breakoutade mötena senare.

Om du väljer Tilldela automatiskt för att tilldela mötesdeltagare, tilldelas mötesdeltagarna. Om du väljer Låt mötesdeltagare välja eventuella sessionerska du tilldela mötesdeltagare till ett breakout-möten.


 

Om du vill ändra antalet möten eller hur mötesdeltagarna tilldelades knackar du på ÅterställÅterställ och upprepa föregående steg. De nya privata mötena ersätter alla befintliga möten.

4

Ändra privat möte inställningar.

5

När du är redo att starta alla breakoutmöten trycker du på Starta breakoutmöten.

Nästa steg

Om det breakoutmöten inte är inställda på att avslutas automatiskt efter ett visst antal minuter, kan du avsluta alla breakoutmöten när du är klar med dem.
1

Tryck på Fler Fler alternativ > under ett breakoutmöte.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj antalet breakoutmöten som du vill skapa och hur du vill tilldela dina mötesdeltagare:

  • Automatiskt– låt oss dela upp dina deltagare lika mycket i vart och ett av dessa möten.
  • Manuellt– du tilldelar mötesdeltagare till varje privat möte.
3

Tryck på Skapa tilldelningar.

Som standard heter breakoutmöten Breakout session 1, Breakout session 2och så vidare. Du kan byta namn på de breakoutade mötena senare.

Om du väljer Automatisk tilldelning av mötesdeltagare tilldelas mötesdeltagarna. Om du väljer Manuelltkan du tilldela mötesdeltagare till ett breakout-möten.


 

Om du vill ändra antalet möten eller hur mötesdeltagarna tilldelades knackar du på ÅterställÅterställ och upprepa föregående steg. De nya privata mötena ersätter alla befintliga möten.

4

Ändra privat möte inställningar.

5

När du är redo att starta alla breakoutmöten trycker du på Starta breakoutmöten.

Nästa steg

Om det breakoutmöten inte är inställda på att avslutas automatiskt efter ett visst antal minuter, kan du avsluta alla breakoutmöten när du är klar med dem.
1

Tryck på Fler > Avancerade > det här mötet.


 

Om knappen För det här mötet inte är tillgänglig redigerar någon annan det här mötet. Fråga värden eller cohost om de gör ändringar.

2

Välj antalet breakoutmöten som du vill skapa och hur du vill tilldela dina mötesdeltagare:

  • Automatiskt– låt oss dela upp dina deltagare lika mycket i vart och ett av dessa möten.
  • Manuellt– du tilldelar mötesdeltagare till varje privat möte.
  • Låt deltagarna välja vilket möte som helst– mötesdeltagarna kan ansluta till vilket möte som helst.
3

Tryck på Skapa tilldelningar.

Som standard heter breakoutmöten Breakout session 1, Breakout session 2och så vidare. Du kan byta namn på de breakoutade mötena senare.

Om du väljer Tilldela automatiskt för att tilldela mötesdeltagare, tilldelas mötesdeltagarna. Om du väljer Manuelltkan du tilldela mötesdeltagare till ett breakout-möten.


 

Om du vill ändra antalet möten eller hur mötesdeltagarna tilldelades knackar du på ÅterställÅterställ och upprepa föregående steg. De nya privata mötena ersätter alla befintliga möten.

4

Ändra privat möte inställningar.

5

När du är redo att starta alla breakoutmöten trycker du på Starta breakoutmöten.

Nästa steg

Om det breakoutmöten inte är inställda på att avslutas automatiskt efter ett visst antal minuter, kan du avsluta alla breakoutmöten när du är klar med dem.