Možete stvoriti osobne poruke statusa kako biste zamijenili zadane poruke i rekli svojim kontaktima što radite na prvi pogled. Cisco Jabber sprema tri najnovija osobna statusa poruka za svaku državu. Poruke statusa možete odabrati s padajućeg popisa na glavnom prozoru.

1

Umetnite pokazivač u polje poruka statusa u glavnom prozoru.

2

Upišite svoju osobnu poruku statusa.

3

Pritisnite tipku Enter na tipkovnici.

Cisco Jabber prikazuje vašu osobnu poruku statusa.

Možete stvoriti osobne poruke statusa kako biste zamijenili zadane poruke i rekli svojim kontaktima što radite na prvi pogled.

1

U prozoru koncentrator odaberite ikonu statusa.

2

Odaberite Dodaj prilagođeni status.

3

Unesite opis prilagođenog statusa i odaberite vrstu statusa.

4

Odaberite Dodaj.