Komunikaty domyślne można zastąpić osobistymi komunikatami o stanie, które będą od razu widoczne dla kontaktów . Program Cisco Jabber zapisuje trzy ostatnie osobiste komunikaty o stanie dla każdego stanu. Możesz wybrać komunikaty o stanie z listy rozwijanej w oknie głównym.

1

Umieść kursor w polu komunikatu o stanie w oknie głównym.

2

Wprowadź osobisty komunikat o stanie.

3

Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

W aplikacji Cisco Jabber zostanie wyświetlony osobisty komunikat o stanie.

Komunikaty domyślne można zastąpić osobistymi komunikatami o stanie, które będą od razu widoczne dla kontaktów.

1

W oknie głównym kliknij ikonę stanu.

2

Kliknij opcję Dodaj niestandardowy status.

3

Wprowadź własny opis stanu i wybierz typ stanu.

4

Wybierz opcję Dodaj.