Aveți posibilitatea să creați mesaje de stare personale pentru a înlocui mesajele implicite și a permite contactelor dvs. să vadă ce faceți dintr-o privire. Cisco Jabber salvează cele mai recente trei mesaje de stare personale pentru fiecare stare. Aveți posibilitatea să selectați mesajele de stare din lista derulantă din fereastra principală.

1

Inserați cursorul în câmpul mesajului de stare din fereastra principală.

2

Introduceți mesajul de stare personal.

3

Apăsați tasta Enter de pe tastatură.

Cisco Jabber afișează mesajul de stare personal.

Aveți posibilitateasă creați mesaje de stare personale pentru a înlocui mesajele implicite și a permite contactelor dvs. să vadă ce faceți dintr-o privire.

1

În fereastra hubului, selectaţi pictograma de stare.

2

Atingeţi Add Custom Status (Adăugare stare personalizată).

3

Introduceți o descriere de stare ppersonalizată și selectați un tip de stare.

4

Selectaţi Adăugare.