Du kan skriva personliga statusmeddelanden istället för de förinställda meddelandena så att dina kontakter direkt kan se vad du har för dig. Cisco Jabber sparar de tre senaste personliga statusmeddelanden för varje tillstånd. Du kan välja dina statusmeddelanden från den nedrullningsbara listan i huvudfönstret.

1

Placera markören i huvudfönstrets fält för statusmeddelande.

2

Ange ditt personliga statusmeddelande.

3

Tryck på tangentbordets Retur-tangent.

Cisco Jabber visar ditt personliga statusmeddelande.

Du kan skriva personliga statusmeddelanden istället för de förinställda meddelandena så att dina kontakter direkt kan se vad du har för dig.

1

I huvudfönstret väljer du statusikonen.

2

Välj Lägg till anpassad status.

3

Ange en beskrivning av anpassad status och välj en statustyp.

4

Välj Lägg till.