Saznajte imate li nove poruke govorne pošte

Da biste saznali imate li nove poruke glasovne pošte, potražite jedan od sljedećih znakova:

  • Trakica svjetla na slušalici neprestano svijetli crveno.

  • Na zaslonu je prikazan broj propuštenih poziva i poruka glasovne pošte. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazuje se znak plusa (+).

  • Znak uskličnika (!) označava hitne poruke glasovne pošte.

Cisco IP telefoni serije 6800, 7800 i 8800: Pored toga, kada upotrijebite telefonsku liniju iz slušalice ili iz zvučnika čut ćete reprodukciju tona prekidanja. Ton poruke na čekanju je specifičan za liniju. Taj ćete ton čuti samo ako koristite liniju koja ima poruke glasovne pošte.

Cisco IP konferencijski telefoni 7832 i 8832: čut ćete ton prekidanja iz zvučnika za vrijeme korištenja telefonske linije. Taj zvuk čujete samo kad na liniji postoji glasovna poruka.

Pristupanje govornoj pošti

1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • 6800: Poruke za tisak ili Poruke.
  • 7800 i 8800: Poruke za tisak .
  • 7832 i 8832: pritisnite Poruke.
2

Slijedite glasovne upute.


 

Pojedinosti o značajkama glasovne pošte i PIN pravilima potražite u odjeljku Postavljanje glasovne pošte i upravljanje njome.