Saznajte da li imate nove poruke govorne pošte

Da biste proverili da li imate nove govorne poruke, potražite jedan od sledećih znakova:

  • Svetlosni indikator na slušalici svetli konstantno crvenim svetlom.

  • Na ekranu se prikazuje broj propuštenih poziva i broj glasovnih poruka. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazaće se znak plus (+).

  • Znak uzvika (!) označava hitne poruke govorne pošte.

Cisco IP Phone 6800 Series, 7800 Series i 8800 Series: Takođe ćete čuti mucav ton koji se pušta iz slušalica, slušalica ili zvučnika kada koristite telefonsku liniju. Taj isprekidani ton je karakterističan za liniju. Čućete ga samo kada koristite liniju na kojoj ima glasovnih poruka.

Cisco IP Konferencijski telefon 7832 i 8832: Čućete mucav ton koji se pušta sa spikerfona kada koristite telefonsku liniju. Čuješ je samo kada linija ima glasovnu poruku.

Pristup govornoj pošti

1

Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • 6800: Press Messages ili poruke.
  • 7800 i 8800: Press Messages .
  • 7832 i 8832: Presing poruke.
2

Pratite glasovna vodiča.


 

Detalje o funkcijama govorne pošte i PIN, pogledajte u članku Podešavanje govorne pošte i upravljanje njima.