Provera novih govornih poruka

Da biste proverili da li imate nove govorne poruke, potražite jedan od sledećih znakova:

  • Svetlosni indikator na slušalici svetli konstantno crvenim svetlom.

  • Na ekranu se prikazuje broj propuštenih poziva i broj glasovnih poruka. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazaće se znak plus (+).

  • Znak uzvika (!) označava hitne poruke govorne pošte.

Cisco IP Phone 6800 Series, 7800 Series i 8800 Series: Kada koristite telefoniku liniju, možete da čujete i isprekidani ton u slušalici, slušalicama ili telefonikom zvučniku. Taj isprekidani ton je karakterističan za liniju. Čućete ga samo kada koristite liniju na kojoj ima glasovnih poruka.

Cisco IP Konferencijski telefon 7832 i 8832: Kada koristite telefonsku liniju, čućete mucav ton koji se pušta sa spikerfona. Čuješ je samo kada linija ima glasovnu poruku.

Pristupanje glasovnoj pošti

1

Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • 6800: Pritisnite taster "Poruke ili poruke".
  • 7800 i 8800: Pritisnite taster Poruke .
  • 7832 i 8832: Pritisnite taster Poruke.
2

Pratite glasovna vodiča.