Proverite nove glasovne poruke

Da biste saznali da li imate nove govorne poruke, potražite jedan od ovih znakova:

  • Svetlosna traka na telefonu je crvena.

  • Broj propuštenih poziva i poruka govorne pošte se prikazuje na ekranu. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazuje se znak plus (+).

  • Uzvičnik (!) označava hitne govorne poruke.

Serija Cisco IP telefona 6800, serija 7800 i serija 8800: Takođe ćete čuti zvuk mucanja na telefonu, slušalicama ili zvučniku kada koristite telefonsku liniju. Ovaj ton mucanja je specifičan za liniju. Čujete ga samo kada koristite liniju koja ima glasovne poruke.

Cisco IP konferencija Telefon 7832 i 8832: Čućete zvuk mucanja koji se čuje sa zvučnika kada koristite telefonsku liniju. Čuje se samo kada linija ima glasovnu poruku.

Pristup govornoj pošti

1

Uradite jednu od sledećih radnji:

  • 6800: Pritisnite Poruke ili Poruke.
  • 7800 i 8800: Pritisnite Poruke.
  • 7832 i 8832: Pritisnite Poruke.
2

Pratite glasovne pozive.


 

Za detalje o funkcijama govorne pošte i pravilima PIN-A, pogledajte Podešavanje i upravljanje govornom poštom.