Controleren op nieuwe spraakberichten

Let op de volgende signalen om te weten te komen of u nieuwe voicemailberichten hebt:

  • Het aantal gemiste gesprekken en voicemailberichten wordt op uw scherm weergegeven. Als u meer dan 99 nieuwe gesprekken hebt, wordt een plusteken (+) weergegeven.

  • Een uitroepteken (!) geeft urgente voicemailberichten aan.

Voicemail openen

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • 6800: druk op Berichten of Berichten.
  • 7800 en 8800: druk op Berichten .
  • 7832 en 8832: druk op Berichten.
2

Volg de gesproken aanwijzingen.