Zkontrolovat nové hlasové zprávy

Chcete-li zjistit, zda máte nové hlasové zprávy, podívejte se na jeden z následujících znaků:

  • Světelný pruh na sluchátku je červený.

  • Na obrazovce se zobrazí počet zmeškaných hovorů a hlasových zpráv. Pokud máte více než 99 nových zpráv, zobrazí se znaménko plus (+).

  • Vykřičník (!) označuje naléhavé hlasové zprávy.

Cisco IP Phone 6800 Series, 7800 Series, a 8800 Series: Když používáte telefonní linku, uslyšíte také zvuk koktání přehrávaný ze sluchátek, sluchátek nebo reproduktorů. Tento koktavý tón je specifický pro jednotlivé linie. Slyšíš to jen když používáš linku, která má hlasové zprávy.

Telefon na konferenci Cisco IP 7832 a 8832: Když používáte telefonní linku, uslyšíte z reproduktoru přehrávat koktavý tón. Slyšíš to jen, když je na lince hlasová zpráva.

Přístup k hlasové schránce

1

Proveďte jednu z následujících akcí:

  • 6800: Stiskněte možnost Zprávy nebo Zprávy.
  • 7800 a 8800: Tiskové zprávy.
  • 7832 a 8832: Tiskové zprávy.
2

Postupujte podle hlasových pokynů.


 

Podrobnosti o funkcích hlasové schránky a pravidlech PIN naleznete v části Nastavení a správa hlasové schránky.