Zjištění, zda máte nové zprávy hlasové schránky

Chcete-li zjistit, zda máte novou hlasovou zprávu, sledujte následující:

  • Světelný indikátor sluchátka svítí červeně.

  • Počet zmeškaných hovorů a hlasových zpráv je zobrazen na obrazovce. Máte-li více než 99 nových zpráv, zobrazí se znak +.

  • Vykřičník (!) označuje důležité hlasové zprávy.

Cisco IP telefony řady 6800, 7800 a 8800: Přerušovaný tón při použití telefonní linky také uslyšíte ve sluchátku, náhlavní soupravě nebo při použití hlasitého odposlechu. Tento přerušovaný tón je specifický pro danou linku. Uslyšíte jej pouze v případě, že máte hlasové zprávy.

Cisco IP konferenční telefony 7832 a 8832: Přerušovaný tón při použití telefonní linky uslyšíte při použití hlasitého odposlechu. Uslyšíte ho, jen když má linka hlasovou zprávu.

Přístup k hlasové schránce

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • 6800: Tiskové zprávy nebo Zprávy.
  • 7800 a 8800: Tiskové zprávy .
  • 7832 a 8832: Stiskněte tlačítko zprávy.
2

Postupujte podle hlasových pokynů.


 

Podrobnosti o funkcích hlasové schránky a pravidlech kódu PIN najdete v části Nastavení a správa hlasové schránky.