Zistite, či máte nové hlasové správy

To, či máte nové hlasové správy, môžete zistiť na základe nasledujúcich signálov:

  • Svetelný pásik na slúchadle svieti načerveno.

  • Na obrazovke sa zobrazuje počet zmeškaných hovorov a správ v hlasovej schránke. Ak máte viac ako 99 nových správ, zobrazí sa znamienko plus (+).

  • Výkričník (!) označuje dôležité správy v hlasovej schránke.

Telefón IP Cisco radu 6800, 7800 a 8800: Pokiaľ použijete telefónnu linku, môže zaznieť prerušovaný tón zo slúchadla, náhlavnej súpravy alebo reproduktoru. Prerušovaný tón je špecifický pre konkrétnu linku. Zaznie len vtedy, keď používate linku, ktorá disponuje hlasovými správami.

Konferenčné telefóny IP Cisco 7832 a 8832: Pri používaní telefónnej linky budete z reproduktoru počuť prerušovaný tón. Budete ho počuť iba vtedy, keď je na linke hlasová správa.

Prístup do hlasovej schránky

1

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • 6800: Tlačové správy alebo Správy.
  • 7800 a 8800: Tlačové správy .
  • 7832 a 8832: Stlačte tlačidlo Správy.
2

Postupujte podľa hlasových pokynov.


 

Podrobnosti o funkciách hlasovej schránky a pravidlách kódu PIN nájdete v časti Nastavenie a správa hlasovej schránky.