Finne ut om du har nye talepostmeldinger

For å finne ut om du har nye talepostmeldinger, kan du se etter følgende tegn:

  • Lysstripen på håndsettet lyser rødt.

  • Antall tapte anrop og talepostmeldinger vises på skjermen. Hvis du har mer enn 99 nye meldinger, vil et plusstegn (+) vises.

  • Et utropstegn (!) indikerer viktige talepostmeldinger.

Cisco IP-telefon 6800-serie, 7800-serie og 8800-serie: Du kan også høre en varslingstone for talepost i telefonrøret, hodetelefonene eller høyttaleren når du bruke en telefonlinje. Denne oppstykkede tonen er linjespesifikk. Du hører den kun når du bruker en linje som har talepostmeldinger.

Cisco IP-konferansetelefon 7832 og 8832: Du kan høre en varslingstone for talepost i telefonhøyttaleren når du bruke telefonlinjen. Du hører den bare når det er en talemelding på linjen.

Få tilgang til talepost

1

Utfør én av følgende handlinger:

  • 6800: Pressemeldinger eller Meldinger.
  • 7800 og 8800: Pressemeldinger .
  • 7832 og 8832: Trykk på Meldinger.
2

Følg talebeskjedene.


 

Hvis du vil ha informasjon om tale post funksjoner og PIN regler, kan du se Konfigurere og administrere talepost.