Sjekke om du har fått nye talemeldinger

For å finne ut om du har nye talemeldinger, kan du se etter følgende tegn:

  • Lysstripen på håndsettet lyser rødt.

  • Antall tapte anrop og talepostmeldinger vises på skjermen. Hvis du har mer enn 99 nye meldinger, vil et plusstegn (+) vises.

  • Et utropstegn (!) indikerer viktige talepostmeldinger.

Cisco IP Phone 6800-serien, 7800-serien og 8800-serien: Du kan også høre en varslingstone for talepost i telefonrøret, hodetelefonene eller høyttaleren når du bruker en telefonlinje. Denne varslingstonen for talepost er linjespesifikk. Du hører den kun når du bruker en linje som har talepostmeldinger.

Cisco IP konferanse telefon 7832 og 8832: Du kan høre en varslingstone for talepost fra høyttaleren når du bruker telefonlinjen. Du hører den bare når det er en talemelding på linjen.

Tilgang til talepost

1

Utfør én av følgende handlinger:

  • 6800: Trykk på Meldinger eller Meldinger.
  • 7800 og 8800: Trykk på Meldinger .
  • 7832 og 8832: Trykk på Meldinger.
2

Følg talebeskjedene.