Windows

1

Iz prozora koncentrator odaberite sve kontakte koje želite da IM koristite.

Želite li poslati poruku cijeloj grupi, odaberite zaglavlje za grupu kontakata.

2

Desnom tipkom miša kliknite odabrane kontakte i kliknite Pošalji emitiranu poruku.

Prikazat će se dijaloški okvir Pošalji poruku za emitiranje.
3

Upišite svoju poruku u tekstni okvir.

Ako želite dodati više osoba u emitiranu poruku, možete ih tražiti u polju dodaje i dodati ih.

4

Kliknite Pošalji.

Mac

1

S popisa kontakata odaberite sve kontakte koje želite poslati emitiranu poruku.

Želite li poslati poruku cijeloj grupi, odaberite zaglavlje za grupu kontakata.

2

Desnom tipkom miša kliknite odabrane kontakte i odaberite Pošalji emitiranu poruku.

Prikazuje se prozor slanje poruke s emisijom.
3

Upišite svoju poruku u tekstni okvir.

Ako želite dodati više osoba u emitiranu poruku, možete ih pretraživati u polju osobe i dodati ih.
4

Odaberite Send (Pošalji).

iPhone i iPad

1

S popisa kontakata pritisnite ikonu naziva kontakta za grupu i odaberite Pošalji emitiranu poruku.

2

Unesite poruku u polje emitirana poruka , a zatim dotaknite Pošalji.

Android

1

Na zaslonu kontakti dotaknite naziv kontakta za grupiranje, a zatim odaberite Pošalji emitiranu poruku.

2

Upišite svoju poruku u tekstni okvir emitirane poruke i dotaknite Pošalji.