Windows

1

Från hubbfönstret markerar du alla kontakter som du vill skicka ett snabbmeddelande till.

Om du vill skicka ett meddelande till en hel grupp väljer du rubriken för den kontaktgruppen.

2

Högerklicka på markerade kontakter och klicka på Skicka broadcastmeddelande.

Dialogrutan Skicka broadcastmeddelande visas.
3

Skriv ditt meddelande i textrutan.

Om du vill lägga till fler personer i broadcastmeddelandet kan du söka efter dem i fältet Till och lägga till dem.

4

Klicka på Skicka.

MAC

1

I din kontaktlista väljer du alla kontakter som du vill skicka ett broadcastmeddelande till.

Om du vill skicka ett meddelande till en hel grupp väljer du rubriken för den kontaktgruppen.

2

Högerklicka på markerade kontakter och välj Skicka broadcastmeddelande.

Fönstret Skicka broadcastmeddelande visas.
3

Skriv ditt meddelande i textrutan.

Om du vill att fler personer ska få broadcastmeddelandet kan du söka efter dessa i personfältet och lägga till dem.
4

Klicka på Skicka.

iPhone och iPad

1

I kontaktlistan trycker du på gruppkontaktsnamnikonen och väljer Skicka broadcastmeddelande.

2

Skriv meddelandet i fältet broadcastmeddelande och knacka sedan på Skicka.

Android

1

På skärmen Kontakter trycker du på gruppkontaktsnamnet och väljer sedanSkicka systemmeddelande.

2

Skriv meddelandet i textrutan Systemmeddelande och tryck på Skicka.