Windows

1

U prozoru čvorišta izaberite sve kontakte koje želite da ugašite.

Ako želite da pošaljete poruku celoj grupi, izaberite zaglavlje grupe kontakata.

2

Kliknite desnim tasterom miša na izabrane kontakte i izaberite stavku Pošalji poruku za emitovanje.

Prikazaće se dijalog "Slanje emitovane poruke".
3

Unesite poruku u okvir za tekst.

Ako želite da dodate još osoba u poruku za emitovanje, možete da ih potražite u polju "Za" i dodate ih.

4

Kliknite na dugme Pošalji .

Mac

1

Sa liste kontakata izaberite sve kontakte koje želite da pošaljete emitovanu poruku.

Ako želite da pošaljete poruku celoj grupi, izaberite zaglavlje grupe kontakata.

2

Kliknite desnim tasterom miša na izabrane kontakte i izaberite stavku Pošalji poruku za emitovanje.

Prikazuje se prozor poslate emitovane poruke.
3

Unesite poruku u okvir za tekst.

Ako želite da dodate još osoba u poruku za emitovanje, možete da ih potražite u polju "Osobe" i dodate ih.
4

Izaberite pošalji.

iPhone i iPad

1

Sa liste kontakata pritisnite ikonu "Ime kontakta grupe" i odaberite stavku "Pošalji poruku za emitovanje".

2

Unesite poruku u polje Emitovana poruka, a zatim dodirnite Pošalji.

Android

1

Na ekranu Kontakti dodirnite ime kontakta grupe, a zatim odaberite stavku Pošalji poruku za emitovanje.

2

Unesite poruku u okvir za tekst "Emitovanje poruke" i dodirnite pošalji.