Vinduer

1

I hub-vinduet velger du alle kontaktene du vil sende direkte meldinger til.

Hvis du vil sende en melding til en hel gruppe, velger du topp teksten for kontakt gruppen.

2

Høyre klikk på de valgte kontaktene og klikk på Send kringkastings melding.

Dialog boksen Send kringkastings melding vises.
3

Skriv inn meldingen i tekst boksen.

Hvis du vil legge til flere personer i kringkastings meldingen, kan du søke etter dem i til- feltet og legge dem til.

4

Klikk på Send.

Mac

1

Fra kontakt listen velger du alle kontaktene du vil sende en kringkastings melding.

Hvis du vil sende en melding til en hel gruppe, velger du topp teksten for kontakt gruppen.

2

Høyre klikk på de valgte kontaktene og velg Send kringkastings melding.

Vinduet Send kringkastings melding vises.
3

Skriv inn meldingen i tekst boksen.

Hvis du vil legge til flere personer i kringkastings meldingen, kan du søke etter dem i personer-feltet og legge dem til.
4

Velg Send.

iPhone og iPad

1

Fra kontakt listen, trykk på ikonet gruppe kontakt navn, og velg Send kringkastings melding.

2

Skriv inn meldingen i feltet for kringkastings melding og trykk deretter på Send.

Android

1

Trykk på gruppe kontakt navn på kontakt skjermen, og velg deretter Send kringkastings melding.

2

Skriv inn meldingen i tekst boksen for kringkastings melding og trykk på Send.