Windows

1

W okienku centrum wybierz wszystkie kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość IM.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty i wybierz opcję Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.
3

Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.

Jeśli chcesz dodać więcej osób, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać.

4

Kliknij opcję Wyślij.

Mac

1

Z listy kontaktów wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość rozgłoszeniową.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty i wybierz opcję Wyślij komunikat rozgłaszany.

Zostanie wyświetlone okno Wyślij komunikat rozgłaszany.
3

Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.

Jeśli chcesz dodać więcej osób, można je wyszukać w polu Osoby, a następnie dodać.
4

Wybierz opcję Wyślij.

iPhone i iPad

1

Na liście kontaktów naciśnij ikonę nazwy grupy kontaktów i wybierz polecenie Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.

2

Wprowadź wiadomość w polu Wiadomość rozgłoszeniowa, a następnie dotknij ikony Wyślij.

Android

1

Na ekranie Kontakty dotknij Nazwa kontaktu grupowego, a następnie wybierz Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.

2

Wprowadź wiadomość w polu Wiadomość rozgłoszeniowa, a następnie w polu tekstowym i stuknij Wyślij.