Windows

1

Selecteer vanuit het hubvenster alle contactpersonen naar wie u een chatbericht wilt verzenden.

Als u een bericht aan een gehele groep wilt verzenden, selecteert u de koptekst voor de groep met contactpersonen.

2

Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde contactpersonen en klik op Broadcastbericht verzenden.

Het dialoogvenster Broadcastbericht verzenden wordt weergegeven.
3

Voer uw bericht in het tekstvak in.

Als u meer personen aan het broadcastbericht wilt toevoegen, kunt u naar hen zoeken in het veld Aan en deze personen toevoegen.

4

Klik op Verzenden.

Mac

1

Selecteer in de lijst met contactpersonen alle contactpersonen aan wie u een broadcastbericht wilt verzenden.

Als u een bericht aan een gehele groep wilt verzenden, selecteert u de koptekst voor de groep met contactpersonen.

2

Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde contactpersonen en selecteer Broadcastbericht verzenden.

Het venster Broadcastbericht verzenden wordt weergegeven.
3

Voer uw bericht in het tekstvak in.

Als u meer personen aan het broadcastbericht wilt toevoegen, kunt u naar hen zoeken in het veld Personen en deze personen toevoegen.
4

Klik op Verzenden.

iPhone en iPad

1

In uw lijst met contactpersonen drukt u op het pictogram van de naam van de Groepscontactpersoon en kiest u Broadcastbericht verzenden.

2

Voer uw bericht in het veld Broadcastbericht in en tik op Verzenden.

Android

1

In het scherm Contacten, tikt u op de naam van de Groepscontactpersoon en kiest u vervolgens Broadcastbericht verzenden.

2

Voer uw bericht in het tekstvak Broadcastbericht in en tik op Verzenden.