O vašoj snimci

Kao domaćin možete pristupiti snimci tako da odete na Snimke na web-mjestu .

Kao sudionik dobit ćete pristup snimci sastanka od domaćina sastanka. Potražite e-poštu od glavnog računala s vezom za pristup datoteci za snimanje. Možete vidjeti i kako se možete obratiti domaćinu sastanka.


Samo domaćin ili sustelj ako domaćin nije prisutan mogu snimiti sastanak. Ne možete snimati ako mogućnost snimanja nije dostupna. Ako kohost snima sastanak, domaćin sastanka i dalje prima i vlasnik je snimke nakon završetka sastanka.

Dodatne informacije o spremanju snimki potražite u članku Webex | Snimanje sastanka.


Ako se pretplatite na Webex od davatelja usluga i ne vidite te mogućnosti, obratite se timu za korisničku podršku svog davatelja usluga za više informacija o dostupnim mogućnostima snimanja.

Pronalaženje snimki u oblaku

1

Prijavite se na web-mjesto .

2

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Snimke da biste vidjeli sve snimke s Webexa .


 

Ovisno o veličini datoteke i propusnosti, primanje snimke može potrajati do 24 sata.

Pronalaženje lokalnih snimki

  • Za Windows: Snimke započete unutar sastanka dostupne su iz mape Dokumenti na mom računalu.

  • Za Mac: Snimke započete unutar sastanka dostupne su iz mape Polazno pomoću findera.


To su zadani putovi za lokalne snimke, ali možete odabrati i drugi put za spremanje snimki.