Informacje o nagrywaniu

Jako prowadzący możesz uzyskać dostęp do nagrania, przechodząc do sekcji Nagrania w witrynie Webex.

Jako uczestnik otrzymasz dostęp do nagrania spotkania od prowadzącego spotkanie. Poszukaj wiadomości e-mail od prowadzącego zawierającej łącze dostępu do pliku nagrania. Możesz także sprawdzić, jak można skontaktować się z prowadzącym spotkanie.


 

Tylko prowadzący lub współprowadzący może nagrywać spotkanie. Nie można nagrywać, jeśli opcja nagrywania nie jest wyświetlana w elementach sterujących spotkania. Jeśli spotkanie nagrywa współprowadzący, to prowadzący spotkanie mimo to nadal odbiera nagranie i jest jego właścicielem po zakończeniu spotkania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu zapisywania nagrań, zobacz Webex | Nagrywanie spotkania.


 

Jeśli subskrybujesz usługę Webex u swojego dostawcy usług i nie widzisz tych opcji, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta swojego dostawcy, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji nagrywania.

Znajdowanie swoich nagrań w chmurze

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Aby wyświetlić wszystkie swoje nagrania Webex, wybierz opcję Nagrania na lewym pasku nawigacyjnym.


 

W zależności od rozmiaru pliku i przepustowości sieci odebranie nagrania może potrwać do 24 godzin.

Znajdowanie swoich nagrań lokalnych

  • W systemie Windows: Nagrania rozpoczęte w ramach spotkania są dostępne z poziomu Dokumenty w folderze Mój komputer.

  • Na komputerach Mac: Nagrania rozpoczęte w ramach spotkania są dostępne z poziomu Strona główna folder za pomocą Findera.


 

Są to domyślne ścieżki dla nagrań lokalnych, ale możesz także wybrać inną ścieżkę do zapisywania nagrań.