Web motor je uključen prema zadanim postavkama.

Pročitajte Najbolje prakse za korištenje web-mašine kako biste saznali više o podržanim značajkama i ograničenjima web-mašine.

Web motor možete omogućiti s lokalnog web sučelja uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se web-sučelje uređaja otvori, odaberite Postavke na kartici Postavljanje , a zatim odaberite sljedeću konfiguraciju :

  • Konfiguracija > WebEngine > Način : Odaberite Uključeno za omogućavanje web motora.