Silnik sieciowy jest domyślnie włączony.

Przeczytaj Najlepsze praktyki dotyczące korzystania z silnika WWW, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych funkcjach i ograniczeniach silnika WWW.

Silnik sieciowy można włączyć z poziomu lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia.

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia przejdź do karty Ustawienia, Konfiguracja i wybierz następującą Konfigurację:

  • Konfiguracja > WebEngine > Tryb : Wybierz Włącz , aby włączyć silnik internetowy.