Povolení webového modulu

Webový engine je ve výchozím nastavení zapnutý.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v tématu Osvědčené postupy pro používání webového modulu .

Webový engine můžete aktivovat v místním webovém rozhraní zařízení. Další informace přístupu najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte možnost Nastavení na kartě Instalace , a zvolte následující konfiguraci :

  • Konfigurace > WebEngine > Mode : Zvolte Zapnuto , pokud chcete povolit webový modul.

Řízení odvolání certifikátů webového stroje pomocí online respondérů

Následující konfigurace poskytuje kontrolu nad tím, jak webový modul zpracovává kontroly odvolání certifikátů týkající se přístupu k síti:

  • Konfigurace > WebEngine > Certifikáty > RevocationChecks > NetworkAccess

Když se prohlížeč bezpečně připojí k webové stránce, zkontroluje platnost digitálních certifikátů. Kontroly odvolání certifikátů ověřují, zda jsou certifikáty stále důvěryhodné nebo zda byly odvolány.

Zvolte Povolit , chcete-li webovému modulu povolit používání sítě během kontrol odvolání a získávání aktualizací stavu certifikátů v reálném čase z externích serverů, jako jsou odpovědi OCSP a CRL.

Zvolte Zakázat , chcete-li webovému modulu zabránit v používání sítě během kontrol a spoléhání se výhradně na místní data, jako jsou sešívané odpovědi OCSP a vestavěné seznamy CRL.